SLÁNSKÉ NOVINY

75 milionů

2016-06-05 12:35:26, - redakce

... aneb jak je důležité míti Grohmanna.

Před několika dny, přesně 30. května, zveřejnilo ministerstvo životního prostředí rozhodnutí o přidělení dotací z programu intenzifikace a  rekonstrukce čističek odpadních vod v České republice. Na tomto seznamu figuruje i město Slaný a to dokonce se zcela  mimořádnou výší dotace v celkové sumě 75 milionů korun.  Je to o 10 milionů korun více, než  bývalá městská rada, která žádost o tuto dotaci ve spolupráci s oddělením manažera rozvoje města připravovala, doufala.

Zvláštní pozornost si zasluhuje i fakt, že žádost Slaného získala nejvyšší bodové ohodnocení ze všech žadatelů v této dotační kategorii. Je to dozajista  proto, že bývalá městská rada  se nebála na podzim 2015 přehodnotit původní, dnes již více než 10 let starý projekt rekonstrukce ČOV a zapracovat do něj nové  prvky využívající  moderní technologie a procesy úpravy odpadních vod i zpracování sekundárně vznikajících odpadů.

 

Přípravu celého projekt vedl ing. Grohmann a jím řízené oddělení rozvoje města. Rozhodnutí o financování i realizaci celého projektu bylo kolektivním rozhodnutím rady města. Členové rady se nebáli přijmout v kritické chvíli těsně před vánoci v prosinci loňského roku riskantní usnesení o vyčlenění částky 2 milionů korun na zpracování technické dokumentace nového projektu tak, aby bylo možné v doslova šibeničním termínu požádat o potřebnou dotaci (termín pro podání této žádosti byl 5. leden 2016!).

Pravda, ne všichni členové rady města pro tento postup hlasovali. Tento postup nepodpořil  tehdejší starosta města Zálom (ČSSD) ani radní  Zíma (ANO).

 

Dnes však můžeme s jistotou prohlásit, že prosincové rozhodnutí  městské rady byl krok správným směrem. Město má nyní možnost realizovat celou rekonstrukci ČOV v příštích  letech s mnohem menšími vlastními náklady, než se na začátku tohoto roku zdálo vůbec možné. Dík za to patří především členům rady města, tedy  pánům Zlámalovi (ANO), Peškovi (Naše město), Hůlovi (Svobodní), Heřmanovi (USZ), Drholcovi (USZ) a paní Šircové (ANO), kteří se v kritické chvíli nebáli učinit zásadní  rozhodnutí.  A největší dík pak patří ing. Grohmannovi, tehdejšímu místostarostovi města,  který i přes odpor starosty a některých dalších členů zastupitelstva dokázal celý proces přípravy rekonstrukce ČOV dovést ke zdárnému výsledku v podobě úspěšné žádosti o přidělení dotace na provedení této náročné investice.

 

Avšak jak to tak v českých zemích bývá, každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.

Ti, kdož svojí prací i odborným úsudkem zajistili městu Slaný 75 milionů korun nad rámec plánovaného rozpočtu, byli 4. dubna odvolání ze svých funkcí. Prvním odvolaným byl ing. Grohman, následován pak ing. Zlámalem, RNDr. Peškou, ing. Drholcem, MUDr. Heřmanem a panem Hůlou.

Naopak své funkce ve vedení či v radě města  si  uchovali ti, kteří se od počátku stavěli proti tomuto projektu. Tedy pánové Zálom a Zíma.

 

Ale ani toho není dost. Dne 4. dubna bylo rovněž neznámým anonymem podáno trestní oznámení na bývalé funkcionáře vedení města právě v souvislosti s přípravou rekonstrukce ČOV a vyjmutí ČOV ze správy Středočeských vodáren. Trestní oznámení podal anonymní udavač, který však ve svém výkladu velmi často používal formulace známé z vystoupení a písemných podkladů pánů Záloma (současného místostarosty města)  a Berkovce (poslance a současného člena rady města).  

  

Není tedy patrně nic překvapivého, že po několika týdnech, kdy byl ing. Grohmann permanentním terčem různých ústrků, přehlížení i dehonestace ze strany nového vedení města, podal ing. Grohmann i všichni další zaměstnanci z oddělení rozvoje města výpověď z pracovního poměru na městském úřadě.

 

Jak vidno, závist a zloba neschopných a všehoschopných nemá v našem městě, bohužel, hranic.