SLÁNSKÉ NOVINY

Absence zdravého rozumu

2016-06-14 14:57:13, - redakce

Rozhodnutí vedení města o rozprášení oddělení manažera rozvoje města je proti zdravému rozumu a v konečném důsledku to značně poškodí město Slaný.

Oddělení manažera rozvoje města má za sebou velmi pozitivní výsledky své práce. Zejména rok 2015 byl velice úspěšný a ukázal, jak skvělou práci odvedl tento tým (Kateřina Benešová, Petra Vítochová) vedený Ing. Milanem Grohmannem. Během pouhého jednoho roku se podařila řada významných investičních akcí, které byly ku prospěchu občanů našeho města. Připomeňme alespoň ty největší z nich - rekonstrukce Husovy ulice, rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, rekonstrukce Ouvalové ulice, rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení naší slánské nemocnice. Díky práci týmu ing.Grohmanna byly tyto akce dobře připraveny a úspěšné právě i díky této přípravě byly žádosti o dotace, které významně ulehčily městskému rozpočtu a přinesly našemu městu významné finanční prostředky v řádech desítek milionů korun. To se ukazuje vlastně i nyní, kdy žádost o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod získala nejvyšší bodové ohodnocení ze všech žádostí a ministerstvo životního prostředí rozhodlo 30.května 2016 o přidělení dotace v celkové výši 75 milionů korun. Za všechny občany města, kteří dokáží ocenit výsledky práce tohoto týmu, bych rád veřejně poděkoval paní Kateřině Benešové, paní Petře Vítochové a Ing.Grohmannovi za vše, co pro občany našeho města za dobu svého působení na městském úřadě ve Slaném udělali. Nahradit je bude velice, velice obtížné.
Každý, kdo netrpí selektivní ztrátou paměti, si pamatuje problémy, které mělo město Slaný pod vedením starosty Rubíka (ODS), když investiční akce připravovaly soukromé firmy. Vzpomeňte si například na kauzu nákupu nemocničního vybavení. Kromě vrácení dotací hrozila i nemalá pokuta. A tímto směrem se chce nové vedení města znovu vydat? To je naprosté šílenství?

Jiří Hůla

člen zastupitelstva města za Svobodné

související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/mesto-slany-budou-ridit-hvezdari

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/nepochopitelne

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/75-milionu