SLÁNSKÉ NOVINY

Bydlení V Ráji

2020-05-23 15:39:11, - redakce

Koronavirová pandemie přípravu jednoho z největších investičních projektů města posledních let, tedy přípravu stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - Sever, zpomalila, ale nezastavila.

Původní záměr, zahájit výstavbu inženýrských sítí již letos na podzim, se patrně nepodaří dodržet, na vinně jsou především průtahy s vyjadřováním různých orgánů potřebných k získání územního rozhodnutí, ale v polovině příštího roku by se již měly stavební práce rozeběhnout. 

 K rodinné výstavbě je zde připravováno celkem 65 stavebních parcel o rozměrech cca 800 až 1100 metrů čtverečných. Celý projekt výstavby i následného prodeje parcel soukromým majitelům je rozdělen do dvou etap. Ta první, která zahrnuje pozemky mezi současným lesoparkem Háje a budoucí stavbou nové multifunkční sportovní haly, by měla zahrnovat celkem 46 parcel. Prodej parcel by měl být zahájen postupně na jaře příštího roku a bude probíhat formou elektronické dražby. To znamená, že majitelem parcely se stane ten, kdo nabídne nejvyšší cenu za danou parcelu. Zastupitelstvo města již stanovilo nejnižší nabídkovou cenu, která činí 3500 Kč za metr čtverečný pozemku. Město Slaný se rozhodlo pořídit vlastní aukční software, který bude mít využití nejen při prodeji těchto parcel, ale třeba také i pro stanovení tržních cen nájemného v nových městských bytech, které se v těchto dnech rekonstruují v objektu Spořitelny v ulici Eduarda Beneše. Zájemce o parcelu bude muset pro účast na aukci složit určitou dražební jistotu, předběžně cca 270.000 Kč. Předpokládá se, že k dokončení všech sítí i potřebných komunikací v této době by mělo dojít zhruba v polovině roku 2022, takže první obyvatelé této nové městské čtvrti by se zde mohli zabydlet v průběhu roku 2023. 

V roce 2023 by se pak měla rozjet i příprava 2. etapy tohoto projektu. Tato 2. etapa by měla nabídnout občanům nabídnout dalších 19 parcel. Celkové náklady celé investice města jsou odhadovány na 100 milionů korun. 

Celý projekt dříve označovaný jako "Háje - Sever" získal i nové a poněkud atraktivnější označení "Bydlení V Ráji". Slánská radnice již nyní evidujeme přes 50 zájemců o získání některé z nabízených parcel. 

Město Slaný připravuje speciální stránky s podrobnějšími informacemi (www.prodejpozemkuslany.cz ), koncem roku by měl být celý projekt představen i slánské veřejnosti na veřejném projednávání. 


 L.Peška 

předseda investičního výboru zastupitelstva města