SLÁNSKÉ NOVINY

Cyklostezka nebo cyklotrasa

2019-02-16 12:04:59, - redakce

Již téměř před 3 roky představilo vedení slánské radnice ambiciozní plán na vybudování cyklostezky ze Slaného do Vítova. Nyní se zdá, že původní plány bude muset revidovat.

Původně plánovaná cyklostezka o délce cca 3 km měla stát odhadem 10 milionů korun. Slánská radnice předpokládala, že podstatnou část financí (až 85%) by mohl poskytnout dotační program ministerstva dopravy. Bohužel, v průběhu přípravy této cyklostezky se ukázaly být jako velmi složité vztahy s majiteli pozemků v sousedství plánované cyklostezky. Bez jejich spolupráce nebylo možné získat všechna potřebná povolení k realizaci této zamýšlené akce. A ochota některých majitelů ke spolupráci na tomto projektu není příliš vysoká. Z jejich pohledu jim zřízení cyklostezky nic nepřináší, spíše naopak.
A tak vedení města v současné době zvažuje technicky jednodušší variantu tzv. cyklotrasy. Místo asfaltové cyklostezky o šířce 3-4 metry by se mělo jednat pouze o vytyčenou trasu s upraveným povrchem o šířce 1-2 metry. I když by tato varianta měla být v pořizovacích cenách  nákladově levnější (cca 3,5 milionu korun), pro město Slaný by paradoxně přinesla větší finanční zátěž. Na takovouto variantu cyklotrasy se totiž dotace ministerstva dopravy již nevztahuje a tak by město Slaný muselo veškeré výdaje hradit ze svého rozpočtu.

-red-