SLÁNSKÉ NOVINY

Dotace na sport a zájmovou činnost

2018-04-29 09:25:47, - redakce

Chyba slánské radnice ohrozila finanční podporu činnosti všech slánských sportovních oddílů a zájmových organizací.

Zastupitelstvo města muselo zrušit letošní program dotací na činnost sportovních a zájmových organizací ve městě. Důvodem byla skutečnost, že slánská radnice při vyhlášení tohoto dotačního programu nepostupovala dle schválených zásad a zákonných ustanovení. Radnice o vyhlášení programu neinformovala na úřední desce a tak se některé oddíly či spolky o vyhlášení programu nedozvěděly, nebo dozvěděly až po skončení lhůty na přijímání žádostí, která byla stanovena na 31. ledna. 
Reálně tak hrozilo nebezpečí, že desítky slánských sportovních oddílů a zájmových sdružení neobdrží letos žádnou finanční podporu, nebo jí obdrží až na podzim letošního roku (reálně se jedná o cca 3,5 milionu korun). Což by mohlo zásadně  ohrozit činnost většiny těchto sdružení.
Nakonec se však zastupitelům podařilo nalézt schůdné řešení v tom, že oddíly a spolky, které se původně přihlásily o dotaci na činnost obdrží přímou podporu z rozpočtu města a  ostatní kluby či spolky, které se v původně vyhlášeném termínu o této dotaci nedozvěděly, budou mít možnost se přihlásit dodatečně v nově vypsaném dotačním programu.
Nakonec tedy snad vše dobře dopadne a slánské sportovní oddíly a zájmová sdružení budou moci pokračovat v další činnosti i v tomto roce. Chyby a zmatky, které však letos provázely tento dotační program svědčí o chaosu, který v současné době panuje v řízení slánské radnice.

-pel-