SLÁNSKÉ NOVINY

Doufej v nejlepší ...

2020-03-28 16:50:31, - redakce

Jeden starý citát říká: "Doufej v nejlepší, připravuj se na nejhorší". Dozajista se shodneme na tom, že bychom všichni ve Slaném byli rádi, kdyby se našemu městu nějaká masová nákaza koronavirem vyhnula. Děláme proto hodně. Ale právě proto se musíme připravit i na situaci, kdy se to nepodaří.

Když mne právě před týdnem oslovil Michla Kozelka s iniciativou na zřízení odběrného místa pro testování na COVI-19 ve Slaném, byl jsem jednoznačně pro. Ale když jsem si promyslel co vše pro realizaci tohoto nápadu musíme připravit a zajistit, upadl jsem do hluboké skepse. S tím jsem se také dostavil, společně s radním Kozelkou, na úterní ranní poradu ke starostovi města, kde jsme podrobně rozebrali naše možnosti a pravděpodobnost, že se nám podaří vyřešit vše to, nad čím zatím ve většině jiných měst rovnou lámou hůl. V krátké době to totiž představuje vyřešit spoustu problémů, uvedu jen ty nejzásadnější - zajištění příslušné laboratoře na provádění testů, vyřešit podporu ze strany hygienické stanice, zajistit kvalifikovaný personál pro odběry, pro něj sehnat potřebné ochranné pomůcky, najít a připravit vhodné místo k těmto odběrům a v neposlední řadě dořešit i finanční stránku celého provozu. 

 Ale nakonec jsme se se starostou Hrabánkem i radním Kozelkou shodli na tom, že to musíme alespoň zkusit. Asi si všichni uvědomujeme, že nejnebezpečnější situace pro nás je ta, když případně již nakažený člověk, který má jen lehké příznaky podobné typu nějakého nachlazení, rýmy či virózy, se stýká s dalšími lidmi, v domácnosti, v obchodu či na pracovišti a nevědomky tak přenáší tuto virovou nákazu dále. Tomu by snadnější přístup k testování a hlavně rychlejší vyhodnocování mohlo pomoci předcházet.  

Dnes, po čtyřech dnech intenzivní práce jsem již optimističtější. První kroky a zjištění sice nebyli právě optimistické - slánská nemocnice, s kterou jsme původně počítali, že by šla do toho s námi, se v této chvíli musí plně věnovat přípravě na zřízení nově ustaveného infekčního oddělení. Slánská poliklinika, která by se pro tuto činnost asi také nabízela, participaci na tomto projektu odmítla. 

 Ale Michal Kozelka pokročil v jednání s okresní hygieničkou a zdá se, že z této strany by byla určitá spíše tedy slovní, ale hlavně administrativní podpora. 

 Radní Kozelka jedná také o zajištění laboratoře na vyhodnocování odebraných vzorků. Tady je to již složitější. V zásadě je možné domluvit testování v jedné komerční laboratoři. Ale to by znamenalo, že by tento test patrně musela hradit příslušná testovaná osoba (možná třeba s nějakým menším příspěvkem města). Bohužel, laboratoře, které se nacházejí v okolí a mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami, kde by tento test mohl být hrazen pojišťovnou, jsou aktuálně zcela vytíženy a další závazky k vyhodnocení odebraných vzorků nepřijímají. 

Dále jsme diskutovali též o vhodné lokalitě. Z možných variant se jako nejnadějnější zdají být dvě: První je objekt Parkovacího domu - tedy jeho vstupní část, která má i určité vlastní zázemí. Tady by bylo možné zřídit odběrové místo téměř ihned. Centrální poloha by byla vhodná asi i pro slaňáky. Ale zároveň je i určitou nevýhodou - v případě většího množství testovaných osob by zde mohlo docházet k nežádoucímu shromažďování čekajících osob přímo v centru města. Druhou možností je parkoviště před Zimním stadionem. Zde je k dispozici dostatečná plocha pro příjezd osobním vozem, lokalita se nachází mimo centrum města. Ale zase složitější bylo zřízení vlastního stanoviště. Bylo by potřeba zajistit nějaké stany nebo buňky a napojení tohoto stanoviště na zdroj vody a elektřiny. Ale i tyto věci jsou řešitelné. 

Optimismus mi dodalo to, že se nám podařil zajistit potřebné ochranné pomůcky. Včetně těch zoufale nedostatkových masek s FFP3 filtrem či ochranných obleků. Musím přiznat, že jsem byl potěšen, že někteří mí bývalí studenti se stále ještě pamatují, kdo je před 30 lety trápil někde u tabule...  

A tak zatím nejsložitější se jeví personální zabezpečení tohoto místa. Aktuálně bychom přivítali jakoukoliv pomoc od zdravotních sester, lékařů, studentů lékařských fakult či jakéhokoliv dalšího zdravotnického personálu, který má dostatečné dovednosti k této práci. Město Slaný je připraveno tyto osoby za jejich práci i finančně ohodnotit (zájemci hlaste se jakýmkoliv způsobem!!!). 

V neposlední řadě jsme se věnovali i finančnímu zajištění celého projektu. Protože sice v tomto případě nejsou peníze na prvním místě, ale úplně bez nich to také nejde. Připravuje se zřízení nějakého veřejného účtu (ať již to bude transparentní účet či klasická sbírka), na kterou by jak občané, tak i podnikatelé či firmy mohli přispívat k boji proti této epidemii. Předpokládám, že bližší informace k této sbírce (číslo účtu apod.) budou zveřejněny slánskou radnicí v nejbližších dnech. 

 L.Peška