SLÁNSKÉ NOVINY

Jak nouze naučila město šetřit

2021-06-20 08:34:50, - redakce

Výdaje města v posledních letech poměrně výrazně vzrostly. Několikrát jsem, ne vždy úspěšně, upozorňoval  na to, že bychom měli především změnit poměr mezi provozními a investičními výdaji. Nakonec nám v posuzování tohoto dilematu paradoxně pomohl covid.

Již v dubnu loňského roku jsem předložil starostovi města několik možných scénářů, jak by se mohly vyvíjet daňové příjmy v době pandemie a jaké by to mohlo mít dopady na finance města. A byl jsem velmi rád, že jsme se společně se starostou města v tomto pohledu na budoucí vývoj shodli a starosta města, pan Martin Hrabánek, velmi rychle prosadil zásadní úsporná opatření, která nám pomohla při řešení dopadů této koronavirové pandemie. Úspory ve výši cca 40 milionů oproti původně plánovanému rozpočtu na rok 2020 byly někde docela bolestivé - např. sportovní oddíly obdržely o 25% nižší dotace, než se původně předpokládalo, ale výsledek hospodaření za rok 2020 ukázal, že to bylo rozhodnutí správné. 

Přidám pár čísel pro srovnání. Původní rozpočet na rok 2020 předpokládal deficit ve výši 55 mil. Kč (tento deficit byl kryt přebytky hospodaření z minulých let). Skutečnost roku 2020 však byla nakonec výrazně příznivější - deficit hospodaření nakonec dosáhl hodnoty pouze 41 mil. Kč. Je pravdou, že výrazně se na tomto snížení podílely nižší investiční výdaje, a to z prostého důvodu: Většina činností byla v loňském roce utlumena a tak příprava řady investičních akcí nabrala jisté zpoždění. Z tohoto důvodu nebyl y vyčerpány všechny plánované finance - čerpáno o 18 mil. Kč (25%) méně. Potěšitelný je však i ten fakt, že na snížení schodku hospodaření se podílelo i snížení provozních výdajů města - pokles o 17 mil. Kč (5%) je rozhodně významné číslo. 

Samozřejmě, osobně bych si přál, aby naše hospodaření bylo ještě efektivnější. V některých oblastech správy našeho města máme, dle mého názoru ještě stále velké rezervy. I řada městem zřízených organizací by si mohla počínat ekonomičtěji. Rezervy vidím téměř u všech - Technické služby, VSH, Muzeum, KZMS, Slavos. Ale chápu, že ne vše je možné změnit z roku na rok. 

Bylo by tedy dobré si uvědomit, že ani v letošním roce ještě nebude vše normální jako v dobách před pandemií. A že především daňové finanční dopady budou mít určitou setrvačnost. 

L.Peška 

zastupitel / Naše město