SLÁNSKÉ NOVINY

Jak potopit koupaliště

2022-09-08 15:18:06, - redakce

Středeční jednání zastupitelstva města, které rozhodlo o tom, že slánská plovárna se rekonstruovat nebude, řadu slaňáků zklamalo. Podívejme se tedy na pár klíčových okamžiků, které toto rozhodnutí provázely.

Již v roce 2018 nám dala krajská hygienická stanice jasně najevo, že v dané podobě další provoz koupaliště nepovolí. Byl tedy zpracován projekt na jeho rekonstrukci s odhadovanými náklady kolem 70 milionů korun. Což tedy byla v roce 2019 opravdu vysoká částka (co bychom za ni dnes dali, že?!). 

Jirka Hůla (Svobodní) v té době, tedy v roce 2019 přišel s myšlenkou, že výrazně levnější by mohla být varianta tzv. biotopu. Uváděl příklady z jiných měst, kde se podařilo realizovat taková koupaliště za cenu kolem 20 - 25 milionů korun. To už byl cenový rozdíl, který nebylo možné ignorovat. A tak se zadal další projekt, nebo možná přesněji studie proveditelnosti realizace tohoto typu koupaliště. Ta však ukázala řadu slabých míst. Především cena už nebyla tak příznivá, jak Jiří Hůla prognozoval, ale zhruba 2x vyšší, tedy někde kolem 50 milionů korun, problémem byly i pozemky potřebné pro realizaci takovéhoto záměru. Vlastní areál koupaliště by na to nestačil a sousední pozemky nejsou ve vlastnictví města a bylo by obtížné je získat. I samotný provoz biotopového koupaliště měl další omezení, především v počtu možných návštěvníků, který se jevil z pohledu velikosti našeho města jako nedostatečný. Proto jsme se vrátili opět k původní myšlence klasického koupaliště. Tento projekt byl projednáván investičním výborem i zastupitelstvem města a na základě zde vznesených připomínek a doporučení byl zadán v roce 2020 k přepracování. A zde vznikl první zakopaný pes - projektant, který zvítězil ve výběrovém řízení, jaksi nedokázal ani přibližně dodržet původně stanovené a smluvně dojednané termíny. A tak se zpracování nového projektu táhlo více než rok. Do toho si ještě promítněte 2 roky probíhající covidovou kalamitu, na kterou následně navázal průběžně extrémní nárůst cen surovin a stavebních prací v závěru roku 2021. A tak jsme se na jaře roku 2022 dostali k odhadované ceně cca 95 milionů korun. Nakonec ani to nestačilo a vysoutěžená cena byla ještě o 30 milionů vyšší. 

A tím se dostáváme k dnešním dnům a událostem. Energetická krize, neschopnost vlády ČR ji řešit, růst inflace i úrokových sazeb, to vše vznáší do hospodaření každé české rodiny, firmy či města mimořádně vysoký stupeň nejistoty. Nejinak tomu je i ve Slaném. A tak když rada města projednávala výsledky výběrového řízení, ukázalo se, že část členů rady a později i koaličních zastupitelů, nechce v dané podobě tento projekt podpořit.

 Již před zářijovým jednáním zastupitelstva města bylo tedy jasné, že nebude jednoduché získat pro realizaci této rekonstrukce dostatečný počet hlasů. I když i já osobně jsem vždy rekonstrukci koupaliště podporoval, nemohl jsme současnou ekonomickou situaci města ignorovat. Již v diskusi jsme navrhl, abychom spíše než odložení rekonstrukce koupaliště hledali řešení v pozastavení jiných menších investičních projektů i v lepším finančním hospodaření města. Velkou odezvu však můj návrh nevzbudil a tak se při prvním hlasování k podpoře koupaliště přihlásili pouze zastupitelé za ODS a několik dalších.

 Starosta města tak, dle ustanovení jednacího řádu, svolal dohadovací řízení na které pozval zástupce všech politických stran v zastupitelstvu. Zde jsme znovu probírali stav městských financí a celkovou situaci. Ukázalo se , že navýšení ceny koupaliště lze velmi snadno vykompenzovat dotací na stavbu sportovní haly, které ve výši 26 milionů má v těchto dnech obdržet město Slaný. Obavy (a přiznejme si, že zcela oprávněné) z nárůstů cen energií v příštím roce jsem navrhl kompenzovat pozastavením několika méně důležitých investic, které jsou teprve ve stadiu přípravy a jejich případné pozdržení o 1 či 2 roky nic zásadního neovlivní. Konkrétně se jednalo o dešťovou nádrž v areálu VSH a pokračování úprav tzv.Topolovky. Dále jsme doporučil snížit počet vodních atrakcí - v nákladových cenách dle projektu o 2 miliony korun (z předpokládaných 13 mil.). Celkem jen těmito opatřeními bychom uspořili 10 milionů korun. S tím souhlasili všichni, kdož v prvním kole hlasovali pro rekonstrukci, ale dále bohužel již jen já a Martin Cílek (oba Naše město). Ostatní odmítli svůj negativní vztah k této akci změnit, i když si myslím, že po těchto úpravách a vysvětleních k tomu už mnoho logických argumentů neměli. 

 Uvedu jen některá stanoviska, kterými své postoje vysvětlovali: M. Nič (STAN): "Dávám přednost jiným menším projektům. Např. pítka v ulicích." J. Širc (lidovci): "Provozní náklady budou vysoké." I.Slánský (SPD): "Já byl vždy proti." J. Chyský (Svobodní): "Nechci o tom rozhodovat na konci volebního období." J.Pánek (Svobodní): "Zvážil bych to, kdyby se nestavěl bufet." (Na vysvětlenou, stolní tenisté, mezi něž Honza Pánek patří, pronajímají prostory v jejich objektu k provozování bufetu v areálu koupaliště.) 

A tak nakonec ani upravený návrh, který přednesl po dohodě starosta města, nenašel dostatečnou podporu. Hlasovalo pro něj celkem 12 zastupitelů, chyběly 2 hlasy. Pro byli všichni zastupitelé za ODS, 2 z ANO (Vondráček, Nič), 2 z Našeho města (Peška, Cílek) a 1 z KDU-ČSL (Kulich).

 Ostatní se buď hlasování zdrželi, byli proti, nebo vůbec nepřišli. Jen pro upřesnění: 

Plovárnu potopili zastupitelé Svobodných - 0 pro, Sportovců (USZ) - 0 pro, STAN - 0 pro, OMS - 0 pro.

 Rekonstrukce koupaliště je tedy pro příští rok ztracena. Ale nemyslím si, že to je finální tečka. Za prvé by asi bylo škoda vyhodit jak práci tak i peníze, které jsme do přípravy této rekonstrukce již věnovali. Finančně se pohybuje někde kolem 5 milionů korun. Ale hlavně si myslím, že slánská plovárna k občanské vybavenosti našeho města patří. I proto ji naše volební uskupení NAŠ MĚSTO a HNUTÍ BUDOUCNOST má i nadále ve svém volebním programu na příští roky. 

 L.Peška 

Zastupitel za Naše město