SLÁNSKÉ NOVINY

Jak znáte vaše město?

2018-08-15 16:39:27, - redakce

Bez aktivního zapojení občanů do veřejného života a správy obce se  žádné město či obec neobejde.  Jsme si vědomi toho, že informovanost občanů Slaného o tom, co se v jejich městě děje, není právě optimální. Náš dotazník  zjišťuje, jak se orientujete v komunální problematice.

Zúčastněte se našeho průzkumu na téma "Jak znáte vaše město z pohledu komunální politiky".

Vstupní stránku dotazníku naleznete  na tomto odkazu:

https://co-se-deje-ve-slanem.vyplnto.cz/


Anketa je anonymní!