SLÁNSKÉ NOVINY

Jak znáte vaše město - vyhodnocení ankety

2018-08-25 11:18:31, - redakce

Naší ankety se zúčastnilo 81 respondentů. Anketa probíhala od 15. do 24. srpna. Získané výsledky jsou docela zajímavé, někdy velmi překvapivé. Posuďte sami.

Kde získáváte informace o dění ve Slaném?
První otázka byla docela jednoduchá a vzhledem k tomu,že se jednalo o internetovou anketu, není divu, že internet jako zdroj informací jasně převládl.  Jako hlavní  informační zdroj jej uvedlo 68% respondentů.  Je asi  správné však doplnit, že jiní respondenti, než ti co používají internet, se o naší anketě patrně ani nedozvěděli. 30% respondentů využívá Slánské noviny, 55% respondentů měsíčník Slánská radnice a  15%  odpovídajících  spoléhá na to, co se dozví v hospodě.

Víte kdo prosadil nezákonnou stavbu parkovacího domu ve Slaném?
O nepodařené stavbě parkovacího domu se toho napsalo tolik, že není s podivem, že většina odpovídajících ví, kdo je za tuto stavbu odpovědný. Odpovědnost starosty Rubíka, případně bývalé rady a ODS si uvědomuje 71% respondentů.
Poněkud zarážející je, přes vše, co již kolem této stavby bylo zveřejněno, rozličné právní rozbory a v neposlední řadě i nedávné stanovisko  Okresního soudu v Kladně, že se stále ještě najdou v našem městě občané (cca 3%), kteří si nechtějí připustit, že  při této  stavbě došlo k závažným porušením zákonů České republiky.


Víte kdo je provozovatelem slánských  vodovodů a kanalizací?
Také pro respondenty poměrně jednoduchá otázka. I když se správným pojmenováním firmy (Středočeské vodárny) měli někteří problémy. Ale o to asi v naší anketě nešlo. 73% odpovědí bylo správných.


Víte proč byl z funkce odvolán bývalý starosta města ing. Zálom (ČSSD)?
Toto je příklad tzv. otevřené anketní otázky. To znamená, že na ní může být i více správných odpovědí. Důvodů pro odvolání bývalého starosty, ing. Záloma (ČSSD), z funkce bylo totiž dozajista více.  Neschopnost, neplnění úkolů a povinností, vykonstruovaná udání na ostatní členy rady byly asi ty hlavní důvody. Dostatečně přesnou představu o těchto důvodech má 60% respondentů. Naopak, 21% účastníků ankety připustilo, že tyto důvody vůbec nezná.
Příklady odpovědí:
Pro neschopnost a nespolupráci s radou a koaličními partnery.
Protože udával vlastní spolupracovníky.
Ztratil důvěru a lhal.

Víte, který z radních města získává pro jemu blízké firmy nejvíce veřejných zakázek ve Slaném?
Zde má správnou představu o aktivitách radního Víška 40% respondentů. Odpovídá to tomu, že "nepříjemné" informace o činnosti některých radních se do Slánské radnici dostávají v příspěvcích opozičních zastupitelů jen velmi obtížně.

Víte, kdo z členů zastupitelstva prosadil vybudování Ferraty na Slánské hoře?
Z odpovědí respondentů je možné vyvodit, že akce "Ferrata" byla zpropagována ve městě docela dobře.  Aktivitu dr. Richtra zná 52%  odpovídajících.


Víte, kdo z členů zastupitelstva inicioval akci "Plaveme s Bořkem", díky níž mohli slánské děti využívat aquapark zdarma?
Iniciátora akce z roku 2015, dr. Pešku, který tuto akci navrhl a koordinoval  a podobu soutěže pro děti, kterou jí vtiskla paní Zoja Kučerová,  zná jen málo slaňáků. Ale důležitější asi bylo, že se této akce mohlo zúčastnit na 800 slánských dětí. Správnou odpověď  uvedlo 11% respondentů.
Smysl či význam této aktivity však asi nejlépe vystihuje jedna z odpovědí:
Nevím,  ale byl to asi dobrý člověk, který to myslí s dětmi velmi dobře.

 
Víte proč nebyla vybudována ve Slaném nová sportovní hala?

Zdá se, že i tato kauza je ve slánské veřejnosti dobře známá. Většina respondentů správně spojuje zastavení  přípravy výstavby nové sportovní haly se jménem starosty Hrabánka (ODS) - celkem 44% respondentů. Některá vyjádření účastníků ankety byla dost tvrdá:
Zrušeno Hrabankem a jeho kumpány.
Stopnul to starosta Hrabánek.
Protože  Zálom se za cenu udržení alespoň nějaké funkce přidal k současné koalici, která sportovní halu není ochotna postavit.
ODS to nechce.
Malá podpora sportu ve Slaném.
Zastupitelé byli proti. Halu chtěl jen Peška a Šmehlík.

Víte jaká část Technických služeb byla zprivatizována a prodána firmě AVE?
Je pozitivní, že většina obyvatel města alespoň tuší, že k nějakému odprodeji části Technických služeb došlo. 52% respondentů dokázalo i určit, která část TS, tedy odpadové hospodářství, bylo firmě AVE prodáno.

Jedna z odpovědí:
Nevím ale je to nehoráznost, jako bychom si nestačili sami.

Kdo je podle vás nejschopnějším resp. nejpracovitějším komunálním politikem ve Slaném?
Zajímavé je zjištění, že téměř polovina účastníků ankety de facto ani žádného zastupitele nezná. Z těch, kteří na tuto otázku uvedli alespoň jednoho zastupitele vzniklo následující pořadí.

1. Ladislav Peška uvádí  50% respondentů
2. Jiří Hůla                     25%
3.- 4. Pavel Zlámal,       21%
3.- 4. Martin Hrabánek  21%
5. Luboš Šmehlík          17%
6.- 7. Jan Chyský           8%
6.- 7. Vladimír Kulich     8%
Dále byli uvedeni (1x)  rovněž Tomáš Drholec, Milan Grohmann, Pavel Zálom a Stanislav Berkovec.
O nějaké pořadí tu asi nejde, ale je zajímavé, že minimálně polovina zastupitelů  města nikoho z občanů za celé 4 roky ničím nezaujala. Zaznamenatelný je i fakt, že z 9 členů rady města se mezi prvními 7 nejschopnějšími zastupiteli objevilo jméno jediného z nich. 


Kdo ze současných zastupitelů vás v posledním volebním období nejvíce zklamal, případně proč?

Vcelku logicky jsou výsledky odpovědí na tuto otázku určitým zrcadlem odpovědí na předchozí otázku.
Nejvíce negativních reakcí na práci zastupitele obdrželi tito slánští komunální poltici:

1. Pavel Zálom     uvádí   43% respondentů
2.- 3. Stanislav Berkovec 30%
2.- 3. Martin Hrabánek    30%
4. Pavel Bartoníček        24%
5.- 6. Jiří Zíma              15%
5.- 6. Ladislav Peška     15%
7. Jiří Víšek                   12%
8.- 9. Jaroslav Hložek     9%
8.- 9. Pavel Zlámal         9%
Dále bylo uvedeno (1x) ještě dalších 7 zastupitelů.

Hlas lidu někdy vyzněl dost drsně:
Stanislav Berkovec - podrazy, Pavel Zálom - neschopnost, podrazy, šíření pomluv atd....
Zlámal nebyl ochoten jako vítěz přebrat zodpovednost a být starostou.
L. Peška - protože takovou dobu kritizuje koalici a snaží se získat vliv a když už konečně tu šanci dostane, absolutně to nezvládne.
Nejvíce zklamal asi Pospíšil. Od toho se něco čekat dalo a ono nic.
Berkovec a Bartoníček nezklamali, od nich se to čekalo, Zálom taky jako bejvalej zelenej mozek nezklamal, nejvíc zklamal asi Zlámal, ale na druhou stranu se mu asi ani nedivím.