SLÁNSKÉ NOVINY

Knihovna se stěhovat nebude

2019-01-29 14:59:28, - redakce

Investiční výbor zastupitelstva projednával na svém zasedání v pondělí 28. ledna  možné další využití objektu Okresního domu i jeho případnou rekonstrukci.

Jedna z možných varianta budoucího využití byla zvažována i možnost  přemístění městské knihovny z budovy muzea na Masarykově náměstí do tohoto objektu. Po posouzení  technických i finančních aspektů se všichni účastníci jednání, tedy jak členové investičního výboru, tak i starosta města Mgr. Hrabánek a manažerka rozvoje města ing. Prokešová shodli na závěru, že objekt Okresního domu je svými vnitřními dispozicemi pro potřeby kompletního přestěhování knihovny (tedy včetně knižního fondu)  nevhodný.

Jako mnohem reálnější byla členy investičního výboru doporučena  varianta postupné rekonstrukce  jednotlivých podlaží tohoto objektu, která by do budoucna uchovala historicky cenné prostory, především pak hejtmanský sál a přilehlé prostory. Tyto prostory by v budoucnu měly sloužit jak reprezentativním potřebám slánské radnice, tak i dalším společenským a zájmovým organizacím města.

Náklady na celkovou rekonstrukci objektu  jsou v současné době odhadovány na 60 až 70 milionů korun. S ohledem na to, že v současné době nejsou dostupné žádné významnější dotační tituly, s pomocí nichž  by mohla být tato rekonstrukce financována, je jasné, že celá rekonstrukce budovy Okresního domu  bude muset být rozložena do několika let. 

L.Peška