SLÁNSKÉ NOVINY

Koronavirus a rozpočet města

2020-07-25 10:40:39, - redakce

Jak se daří  rozpočtu města v zemi stále svázané bojem proti COVI-19? 

Úvodem si připomeňme několik čísel důležitých pro pochopení příjmové stránky městského rozpočtu. 

Při sestavování rozpočtu města na rok 2020 jsme vycházeli z předpokladu, že daňové příjmy, tedy příjmy, které město Slaný dostává ze státního rozpočtu resp. ze státem vybraných daní vzrostou o 14 milionů korun oproti roku 2019. Tyto daňové příjmy tvoří cca 70% celkových příjmů města a je tak zřejmé, že i malý procentuální propad znamená v absolutních číslech propad v řadech milionů korun. Celkem jsme očekávali tyto příjmy v úhrnné výši 297 milionů korun

A dá se říci, že první 2 měsíce letošního roku tyto optimistické prognózy, tedy mírný nárůst daňových příjmů ve srovnání s rokem 2019, potvrzovaly. Bohužel, v březnu přišlo, to co přišlo. A jakmile bylo po cca 14 dnech jasné, že koronavirus jen tak rychle neodjede, bylo i mně jasné, že máme problém. Již na konci března jsem tak doporučil starostovi města, abychom se připravili na zásadní revizi příjmů i výdajů městského rozpočtu. A jsem velmi rád, že i starosta Hrabánek si vážnost situace velmi rychle uvědomil a i na slánské radnici a všech odborech městského úřadu se začalo šetřit. Původně jsem odhadoval výši propadu daňových příjmů na 30 milionů korun. Ale postupem času se ukázalo, že tento odhad, možná v dané chvíli výrazně pesimistický, bude patrně ještě překonán. Na dubnovém jednání zastupitelstva města  tak byla přijata zásadní revize letošního rozpočtu města, která přinesla úspory výdajů ve výši cca 40 milionů korun. S trochou zadostiučinění vzpomínám na námitky některých kolegů zastupitelů, kteří takto razantní snižování našich výdajů pokládali za předčasné. Budoucí vývoj nejen v našem městě či státě, ale na celém světě ukázal a stále ukazuje, že to bylo naprosto adekvátní rozhodnutí, které nám do budoucna uspořilo řadu dalších problémů s financováním chodu města.

Jaká je tedy situace dnes, respektive k 30. červnu? 

Můžeme zapomenout na 14 milionů, které jsme očekávali jako nárůst daňových příjmů ještě v prosinci loňského roku. K 30.6. tedy můžeme škrtnout 7 milionů korun z těchto původně plánovaných 14 milionů. 

Srovnání bilance daňových příjmů v jednotlivých měsících v roce 2019 a v roce 2020 vychází následovně: První 3 měsíce (leden - březen) kdy koronavirus u nás ještě nebyl nebo se nestihl promítnout do daňových odvodů, jsme v roce 2020 utržili o 2,7 mil. Kč více, než v roce předchozím. Což vcelku odpovídá původním prognózám na letošní rok. V dubnu přišel první propad, ale ještě vcelku mírný: -1,76 mil. Kč. Ovšem v měsících květnu a červnu se již koronavirová kosa rozjela naplno. Propad daňových příjmu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se dostal na -6 milionů v květnu a na -7,7 milionů korun v červnu

Aktuálně je tedy stav v položce daňových příjmů městských financí o 13,3 milionů korun nižší, než bylo v roce předchozím. A tedy cca o 20 milionů nižší, než byly naše původní předpoklady. 

Co můžeme očekávat v dalších měsících? 

S ohledem na to, že daňové příjmy mají určitý skluz za reálným stavem naší ekonomiky, dá se předpokládat, že propad na úrovni 6-7 milionů korun měsíčně bude pokračovat i v dalších minimálně 2-3 měsících. To znamená, že někdy na konci září bude náš deficit činit oněch předpokládaných -40 milionů korun. Jenže do konce roku nám zbývají ještě další 3 měsíce. A jen velký optimista by mohl doufat, že na podzim se naše ekonomika vrátí do čísel roku 2019. Osobně budu rád, když se tento měsíční meziroční deficit bude pohybovat někde kolem -3 až 4 milionů korun. Pokud započteme i původně uvažovaný meziroční nárůst daňových příjmů (14 mil. Kč), na který jsme už dávno zapomněli, pak je můj úhrný odhad deficitu v našich daňových příjmech za rok 2020 ve výši -55.000000 Kč (slovy: minus padesát pět milionů korun). 

Mohli bychom se zamyslet i nad vývojem městských financí v roce 2021. Ale to by byla ještě větší spekulace, než ty odhady vývoje roku letošního. Jedno však je jisté - budeme moc rádi, když se alespoň přiblížíme výší příjmů ke stavu v roce 2019. A můžeme se teď trumfovat, zda to přiblížení bude na -10, -15 nebo -20 milionů korun. Pokud tedy vezmeme v potaz dosavadní vývoj a prognozy na další rok, pak vidíme, že dopad koronaviru na finance města se může pohybovat kolem 80 až 90 milionů korun. A to opravdu není málo. 

Jak se s tím můžeme vypořádat naznačím v pokračování tohoto článku za několik dní. 

 L.Peška (Naše město)