SLÁNSKÉ NOVINY

Koupaliště se letos neotevře

2020-04-18 08:08:29, - redakce

Slaňáci se letos v létě budou muset obejít bez jejich oblíbené plovárny.

Hlavním důvodem je  avizované oznámení vlády a ministerstva zdravotnictví, že bezpečnostně - hygienická opatření, především pak povinnost nošení roušek,  budou platit i v letních měsících.  A představa, že by někdo využíval plavecký areál s rouškou na ústech je asi nereálná.  Za normálních okolností by se v květnu již rozeběhly potřebné úpravy celého areálu před zahájením letní sezony, pracovalo by se na náboru pracovníků apod. Ale pokud by nebylo možné plovárnu otevřít, přišly by tyto předem vynaložené výdaje nazmar.    

Potěšující zprávou tedy může alespoň  to, že vedení města počítá s tím, že v případě, že by to hygienická opatření umožňovala, otevřel by se přes léto alespoň areál Aquaparku. 

Uzavření městské plovárny pomůže město Slaný v řešení jiného problému. Slánští zastupitelé musí v příštích týdnech rozhodnout o výrazném snížení výdajů z městského rozpočtu. Dle předpokladů by se mělo jednat o úspory  v celkové částce cca 30 milionů korun a k tomu by uzavření plovárny mohlo významnou sumou přispět. Město Slaný totiž každoročně dotuje cca dvouměsíční provoz plovárny částkou 1 milion korun. A tyto výdaje by se tím tedy také ušetřily. 

    
L.Peška