SLÁNSKÉ NOVINY

Květnové jednání zastupitelstva města

2018-05-11 08:31:03, - redakce

Ve středu 9. května se konalo další jednání zastupitelstva města.

Jednání zastupitelstva bylo svoláno jako náhradní za nedokončené dubnové jednání, které se zadrhlo při projednávání bodu "Mexiko", kdy část zastupitelů už odmítla poslouchat nekonečné dohodování tria funkcionářů města,  Bartoníček - Zálom - Hrabánek, kdo a za co může při neřešení této kauzy, a tak z jednání odešla. Starosta města tak musel svolat náhradní zasedání. 
Ale i toto dodatečně svolané zasedání mohlo skončit ještě dříve, než fakticky začalo. Zádrhelem se stal požadavek dr. Richtra (USZ), aby se na program jednání zařadila problematika ekologické havárie v oblasti Blahotic. To však  radniční koalice nehodlal připustit a tak v hlasování tento požadavek na projednávání této problematiky odmítla.  Opoziční zastupitelé tak zvažovali zda "na oplátku" nehlasovat pro schválení programu, ale nakonec se rozhodli, i přes obstrukce koaličních zastupitelů, nechat jednání zastupitelstva proběhnout.
Opět se tak začala projednávat otázka dalšího osudu ubytovny Mexiko. Během krátké doby bylo zřejmé, že starosta Hrabánek (ODS) by v této věci nejraději nepodnikal nic a místostarosta Zálom (ČSSD) dělá vše proto, aby se objekt ubytovny levně prodal soukromému zájemci.  Z dotazu, který na místostarostu Záloma položil ing. Šmehlík (Naše město) pak jasně vyplynulo, že ing. Zálom, který má  na radnici v kompetenci sociální problematiku, nedokázal za 3 roky připravit ani náznak jakékoliv koncepce, která by řešila tuto otázku v našem městě.  
A tak nakonec všichni opoziční zastupitelé i část koaličních zastupitelů podpořila návrh ing. Bartoníčka, aby byly zahájeny přípravy na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci této ubytovny. Proti tomuto postupu byli mj. starosta Hrabánek (ODS) a místostarosta Zálom (ČSSD). 

Dalším bodem jednání byla nedořešená otázka městské plovárny. Zastupitelé sice našli dalších potřebných 400.000 Kč na krytí předpokládané provozní ztráty koupaliště, které je třeba přidat již k rozpočtovaným  700.000 Kč, ale mezitím se objevil další problém. Ukázalo se, že technický stav objektu nesplňuje řadu hygienických a bezpečnostních norem a požadavků.  Je to důsledek toho, že provozem a stavem plovárny se na radnici dlouhodobě nikdo nezabývá a Technické služby se jím začínají zabývat až v okamžiku, kdy jim mají začít provozovat. Což už bývá zpravidla pozdě na nějaké zásadní technické rekonstrukce či změny. Zda tedy bude slánská plovárna letos otevřena je stále nejasno.

Třetím bodem programu pak byla otázka řešení následků požáru objektu v Ouvalově ulici. Tento bod navrhl zařadit na jednání zastupitelstva dr. Peška (Naše město) poté, co se ukázalo, že ani místostarosta Zálom, ani starosta Hrabánek se problematikou rodin s dětmi z vyhořelého objektu zabývat příliš nechtějí.  Přitom postižená rodina, která musel opustit zcela zničený byt, nežádala příliš - jen dočasné přidělení náhradního ubytování v některém z volných bytů města. Naštěstí ostatní zastupitelé se k této situaci dokázali postavit čelem a podpořili návrh, který předložil J. Hůla (Svobodní), aby byl dané rodině přidělen náhradní byt minimálně na dobu jednoho roku.

V diskusi pak zaujalo obsáhlé vystoupení místostarosty Záloma, který se přítomné snažil přesvědčit, že za úhyn ryb v blahotických rybnících a další ekologické škody v této oblasti si mohou především sami podnikatelé a obyvatelé v této oblasti.


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/otevre-se-v-lete-slanske-koupaliste

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/ekologicka-katastrofa