SLÁNSKÉ NOVINY

Mexiko naruby

2020-09-18 23:55:33, - redakce

Slánskými sociálními sítěmi rezonuje ve středu zastupitelstvem města schválené financování rekonstrukce ubytovny v Mexiku. Ale mám pocit, že výsledky hlasování si slánská veřejnost interpretuje mylně a proto bych rád upozornil na několik aspektů, které možná běžnému občanovi nejsou známé.

Prodat - neprodat 

Problematiku Mexika projednávalo zastupitelstvo města již několikrát. A vždy to byla několikahodinová debata. Začalo to tím, že dřívější místostarosta města ing. Zálom (ČSSD) navrhl ubytovnu Mexiko prodat. I když to v oficiálních materiálech uvedeno nebylo, všeobecně se vědělo, že jediným vážným zájemcem byl slánský podnikatel pan Čabla. Hovořilo se i o částce, za kterou byl ochoten od města tento objekt odkoupit - mělo to být 8,5 mil. Kč. Pana Čabla se stal z ničehož nic i velkým podporovatelem místní ČSSD. Ale po té co zastupitelstvo města prodej ubytovny odmítlo a následně místní ČSSD zcela propadla v komunálních volbách v roce 2018, tento aspekt již nebylo třeba dále zvažovat. Zajímavé na tom může být snad ještě to, že poté, co ing. Zálom skončil svoji neúspěšnou misi na slánské radnici, zamířil do firmy pana Čably. 

Opravit - neopravit 

Ubytovna Mexiko je v katastrofálním stavu. Můžeme sice spekulovat o tom, kdo za to může, ale to nic na jejím faktickém stavu nezmění. Polovina objektu je zcela uzavřena a ta dosud funkční část připomíná svými hygienickými podmínkami spíš chudobinec 19. století, než bydlení občana města ve století dvacátém prvním. Je více než zřejmé, že bez nějakých radikálních stavebních zásahů v horizontu několik nejbližších letech se tento objekt neobejde. Pokud tedy nechceme počkat na stav, kdy bude nutné uzavřít i tu dosud funkční část. Poté, co zastupitelstvo odmítlo prodej ubytovny, shodlo se poměrně snadno na tom, že ubytovnu je třeba opravit. A začaly se hledat peníze na její opravu. 

S dotací - bez dotace 

Na podzim roku 2019 se objevila možnost státní dotace. Byl připraven projekt rekonstrukce ubytovny cca za 41 milionů korun, z nějž podíl dotace měl činit cca dvě třetiny - přesně 26 milionů Kč. Ano, podmínkou této dotace byla udržitelnost projektu - tedy ubytování sociálně slabých občanů po dobu dalších 20 let. Ale to mi jako nějaká svazující podmínka příliš nepřipadá, protože my jsme přeci již předtím řekli, že ubytovnu právě pro tento typ občanů chceme zachovat. Někteří zastupitelé toto vidí jako jakési riziko pro město. V čem tedy to riziko je: Rekonstrukcí má vzniknout 15 sociálních bytů. A město by je mělo obsadit nájemníky, kteří splňují podmínky sociálně slabých občanů. Předpokládá se, že většina z těchto nových nájemců se bude rekrutovat ze současných obyvatel této ubytovny. A i kdyby ne, domnívám se, že aktuálně není problém abychom v našem městě našli dalších 50, možná i výrazně více takových občanů či rodin, kteří daným podmínkám vyhovují. A že by se do budoucna tato situace měla nějak radikálně změnit? Zatím tomu vůbec nic nenasvědčuje. Tohle je tedy náš závazek - provozovat 16 sociálních bytů po dobu 20 let. Co je však velkým benefitem této dotace, o tom se její kritici zase tak moc nezmiňují. Tím je to, že se státní dotací, která kryje cca dvě třetiny nákladů, vybudujeme v tomto objektu dalších 15 zcela běžných bytů, které město může pronajímat již jakémukoliv zájemci. 

Co se dělo na zastupitelstvu 

No, po pravdě, já byl průběhem středečního jednání zastupitelstva dost překvapen. Na zastupitelstvo jsem šel s tím, že máme rozhodovat o způsobu dofinancování rekonstrukce, kterou jsme schválili před rokem naprostou většinou hlasů v zastupitelstvu (tedy 21 proti 3). Ale ve finále se jednalo o tom, zda vůbec Mexiko rekonstruovat nebo celou dotaci odmítnout. Takovéhle neustálé "vracení se na začátek" moc věci vpřed neposouvají. Osobně si myslím, že i pan starosta Hrabánek s námi hrál předem secvičené divadlo. Například přítomnost zástupců Romodromu při jednání o tom, jaký úvěr si má město vzít na dofinancování této rekonstrukce moc smyslu nedávala. Dokud ovšem jim pan starosta nedal slovo a pak už jsem se jen nestačil divit co nám představitelé této organizace sdělují. Proč najednou hovořil zástupce Romodromu o běžných bytech (s koupelnou, plynem a topením - což zatím nepatří k vymoženostem ubytování v Mexiku) jako o 5 hvězdičkovém hotelu? Že by údajně stačil nižší standart ? Ale co bychom tedy měli škrtnout? Nechat záchody opět společné na chodbě? Nebo zrušit topení či plyn v kuchyni? Nebo co jiného? V podstatě nás přesvědčovali, že nejlepší pro obyvatele této ubytovny by bylo, kdybychom je nechali i dál bydlet v tom, v čem bydlí teď. Možná bychom někde mohli něco průběžně natřít nebo vyměnit. A to ještě lepší by bylo, kdyby si to udělali cikáni sami. No, na pohádky jsem už trochu starej, ale smysl jejich vystoupení jsem pochopil. Starostovi se teď před volbami do této rekonstrukce nechce, protože od většiny "bílých" slaňáků si za to vyslouží jen kritiku. Proto se vlastně původní jednání o variantách úvěru změnilo v jednání o tom, zda by nebylo lepší tu dotaci rovnou odmítnout a na připravenou rekonstrukci Mexika zapomenout.  

Prachy, prachy, prachy 

Chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, co je zatím názorovým veletočem představitelů Romodromu. Ale je to prosté, milý Watsone. Jsou to zase jen prachy. Romodrom totiž vykonává pro město Slaný funkci správce ubytovny Mexiko. Za což, samozřejmě, pobírá docela slušnou odměnu. No a když se ubytovna změní v byty, tak logicky přejde pod správu firmy RDK, která se zase městu stará o jeho městské byty. Správce už nebude třeba a penězovod z pokladny města do Romodromu se zastaví. Kdo by si podřezával slepici, která snáší zlatá vajíčka, že. Za to pár cikánů nestojí.

Cikánská svépomoc 

Moc se mi líbila ta pohádka o tom, jak si pak obyvatelé ubytovny budou tento objekt sami opravovat. Nebo alespoň se na opravách budou nějak podílet. Bylo by to hezké, ale vážně tomu někdo věří? Tohle přeci mohou dělat už teď. Město by ušetřilo spoustu peněz na údržbě, kdyby si pánové z Mexika šli koupit nějaké nářadí a pustili se do oprav toho, co jim v jejich domovech nefunguje, padá či už nadobro zmizelo. Položme si otázku, co jim brání, aby tak neučinili již nyní? Nebo co brání těm členům rady města, kteří propagují tento názor, aby jim šli sami příkladem? Pánové radní, pokud tohle opravdu myslíte vážně, přestaňte sepisovat tyto královské rady na facebookových stránkách a běžte si sehnat nějaké montérky. Jak víte, příklady táhnou ...  

Z vlastních peněz to pořídíme levněji 

To bylo asi nejdemagogičtější tvrzení, které na jednání zastupitelstva zaznělo. Jinak proti panu Konečnému nic nemám, každý si hledáme nějakou parketu a on si za svoji vybral boj proti cikánům ve Slaném. Ok, je to jeho volba. Ale počítat moc neumí. Pokoušel se zastupitele přesvědčit, že tím, že bychom odmítli dotaci - tedy 26.000.000 Kč, bychom městu ušetřili nějaké peníze. Připomenu, že rozpočet této akce je 41 milionů korun a město se na něm podílí 15 miliony. Nedokázal svoje tvrzení podložit žádným výpočtem či studií, kde a za co bychom ušetřili. Ano, dle jeho názoru bychom nemuseli v blízké době opravovat střechu této ubytovny - tím bychom ušetřili cca 5 milionů korun. Ale kde vzít úsporu těch dalších 20 mega to už nevěděl. Ušetřit bychom mohli jen tím, že bychom de facto žádnou rekonstrukci nedělali, nechali ubytovnu ve stavu v jakém je a prováděli jen havarijní opravy. To pak asi ano. Možná by se tak stala tato ubytovna za rok či dva zcela neobyvatelná. A to je možná i cíl, který někteří kolegové zastupitelé (Konečný, Ranková, Slánský, ... ) sledují. 

Byty sociální a běžné 

Je dobré také připomenout, že v novém Mexiku má být k dispozici celkem 31 bytů. 16 z nich sociálních - s regulovanými podmínkami pro jejich užívání a 15 zcela standartních s běžnými cenami nájemného. Město a potažmo i jeho občané tak dosáhnou mnohem snáz na menší byty, které potřebují např. matky samoživitelky, nezaměstnaní či starobní důchodci, pro které je běžný byt již příliš nákladný. Ano, můžete namítnout, kdo by chtěl jít bydlet dnes do Mexika. Ale já věřím, že v novém Mexiku se změní nejen vlastní podmínky bydlení, ale také i skladba nájemníků. Nové Mexiko by už nemělo být tou "poslední štací" pro naprosté zoufalce. Přispějí k tomu i výrazně vyšší sazby nájemného, než ten spíše symbolický poplatek, který platí obyvatelé Mexika dnes. A doufejme, že nové prostředí bude jeho nové obyvatele motivovat i k větší péči o "jejich" nový dům. Jasně, nebude to jednoduchá cesta. Ale je to šance. Šance jak pro "mexičany" tak i pro ostatní slaňáky. 

A jak to dopadlo 

Nakonec se rozhodovalo hlasováním. Zatímco z řad ODS se většina zastupitelů vyslovila proti úvěru a tím i proti dotaci, z řad opozice tak hlasoval pouze pan Slánský (SPD). Všichni ostatní opoziční zastupitelé a též přítomní zastupitelé za ANO se vyslovili pro přijetí komerčního úvěru na dofinancování stavby ve výši 15. milionů korun. Výsledek byl 17 proti 7. A tím se tedy zároveň potvrdilo i přijetí dotace 26 milionů Kč na celkovou rekonstrukci této ubytovny. 

 L.Peška 

Zastupitel Naše město / KSČM