SLÁNSKÉ NOVINY

Může za to smlouva?

2023-05-09 13:52:40, - redakce

Pokračování úvah o tom, jak dále s teplem ve Slaném, kterým navazuji na své předchozí příspěvky "Zmírnění následků" a "RDK, teplo a město".

Dnešním mým tématem je smlouva mezi městem Slaný a RDK na provoz teplených zařízení a dodávky tepla a teplé vody. V úvodu bych rád uvedl, že se chci vyhnout politizaci celého problému, bylo by velmi jednoduché připomínat, kdo a jak se na uzavření základní smlouvy i jejích dalších dodatků podílel a proč. Ale k řešení aktuálního problému by to patrně nijak nepomohlo. 

Základní problém je v tom, že smlouva z roku 1994, která byla radou města dále několikrát prodloužena a aktuálně platí do roku 2030, se nedá jednoduše vypovědět. I proto starosta města, pan Martin Hrabánek, několikrát a na různých místech opakovaně prohlašuje, že cesty k jejímu předčasnému ukončení musí hledat právníci. 

Já bych doplnil, že dle mého názoru ji budou hledat obtížně a její případné ukončení se neobejde bez spolupráce RDK na jejím ukončení. Celá věc je totiž zamotaná nejen po právní, ale také i po majetkové stránce. Připomenu hlavní problémy tohoto vztahu mezi městem Slaný a firmou RDK servis: 

Od roku 2006 (myslím) je výroba tepla zařazena pod tzv. koncesované živnosti. Tedy i ve Slaném mělo v minulosti proběhnout tzv. koncesní řízení a z něj měla vzejít firma, která by dodávky tepla a teplé vody pro občany města zajišťovala. Tuto skutečnost samozřejmě smlouva z roku 1994 naplňovat nemůže. Ovšem k jejímu ukončení a nahrazení novou "koncesní smlouvou" nikdy nedošlo. Proč a z jakých důvodů nechám stranou. Stručně je možné říci, že takové koncesní řízení je poměrně složitý administrativně - právní postup, který odhadem může trvat i déle než 1 rok. Můžeme však konstatovat, že současná smlouva s RDK není v souladu s aktuálně platnou právní úpravou pro tento typ podnikání v ČR. 

Druhý problém je majetkový. Během uplynulých cca 30 let byl základní systém centrálního vytápění (tedy především kotelny a rozvody tepla) doplňován i zařízeními, které financovalo RDK. Současný systém výroby a rozvodů tepla se tedy skládá jak z majetku města Slaný, tak i z majetku RDK. Dohromady tvoří funkční celek, který v podstatě nejde rozdělit. A tak ukončení smlouvy s RDK znamená též otázku majetkového vyrovnání. Odhadem tady mluvíme o několika desítkách milionů korun. A jakmile jde o peníze, nic nejde ani snadno, ani rychle. 

Proto se domnívám, že nějaké rychlé ukončení smlouvy s RDK není na pořadu dne. Alespoň ne v brzké době např. letošního roku. Ostatně, bylo by iluzí domnívat se, že vypovězení této smlouvy by nějak výrazněji pozitivně ovlivnilo aktuální cenu tepla ve Slaném. Naopak, předčasné ukončení této smlouvy může městu Slaný i jeho občanům přinést ještě mnohem fatálnější problémy, než jsou ty současné. 

Jaké varianty řešení se tedy nabízejí zkusím rozvést v nějakém dalším příspěvku. 

 L.Peška 

Zastupitel města / Naše město a Hnutí Budoucnost