SLÁNSKÉ NOVINY

Nečasovy sliby versus Rubíkova realita

2010-05-14 00:00:00, - redakce

Před blížícími se parlamentními volbami se jednotlivé strany předhánějí ve svých slibech potencionálním voličům. Mnohdy se jedná o sliby jen těžko splnitelné, či o věci zcela populistické. Jindy jsou však voličům předkládány  návrhy i vcelku rozumné až žádoucí. Jak se však má občan  přesvědčit, že to s ním daný politik "myslí upřímně"?  Naštěstí občané ve Slaném mají jednu nespornou výhodu - mohou srovnávat sliby současného vedení ODS s realitou  reálné politiky této strany v našem městě.

Možná se někomu bude zdát komunální politika  od té parlamentní či vládní hodně vzdálená, ale ve skutečnosti  je řada věcí, které se na národní i na té městské úrovni mohou řešit úplně stejně. Podívejme se tedy na ně trochu podrobněji.

Na slánské radnici již 16 let vládne ODS v koalici s několika menšími pravicovými uskupeními. Posledních 12 let je pak ve funkci starosty pan Rubík, předseda místního sdružení ODS.

 

Srovnání první - průhledné veřejné zakázky

Z volebního programu ODS: Veřejné zakázky na internetu. Životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů komise až po vyúčtování budou zveřejněny na internetu.

Realita Slaného: Na internetu nenajdete ani veřejné zákázky, ani výběrová řízení, s vyjímkou těch, které ukládá zákon. Ke zveřejnění vyhlašování výběrových řízení vyhlašovaných městem i jejich výsledků na internetu vyzývají starostu  Rubíka i opoziční strany - KSČM a ČSSD. Zatím marně.

 

Srovnání  druhé - mateřské školky

Z volebního letáku ODS: Budeme podporovat vybudování takové sítě mateřských škol, aby se každý rodič mohl vrátit do svého zaměstnání po ukončení mateřské dovolené.

Realita Slaného: Město Slaný, za dobu starostování pana Rubíka, uzavřelo již 2 mateřské školky. Na březnovém jednání městského zastupitelstva nenechal starosta Rubík vystoupit  iniciátory petice ke zlepšení dostupnosti mateřských školek ve Slaném. Městský úřad za 12 měsíců nedokázal připravit projekt na dostavbu jedné z MŠ a rozšíření tak počtu tříd, přesto, že o tom zastupitelstvo rozhodlo již v létě loňského roku.

 

Srovnání třetí - dluhy veřejných rozpočtů

Z volebního programu ODS: Veřejný dluh je nepřítelem číslo jedna. Nemůžeme připustit, aby se zadlužování státu stalo vážným problémem nejen budoucích, ale už i dnešních generací.

Realita Slaného - Již třetím rokem předkládá Rada města schodkový rozpočet. Za uplynulé roky byly zcela vyčerpány veškeré finanční rezervy z předchozích let. Vedení města připravuje na tento rok rozsáhlé zadlužení města v rozsahu až 150 milionů korun, tedy cca 60% městského rozpočtu.

 

Srovnání čtvrté - bydlení a bytová výstavba

Z volebního programu ODS: Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, nájemního i družstevního bydlení.

Realita Slaného - Bytový fond, v kterém bylo po privatizaci městských bytů shromážděno přes  400 milionů korun, a který byl  primárně  určen na podporu nové bytové výstavby, je dnes zcela vynulován, aniž by byl za posledních 5 let vybudován ve Slaném  jediný nový městský byt. Většina peněz byla spotřebována na krytí ztrát z jiných činností města či jeho dalších společností - např. ztráty VSH, rekonstrukce Grandu či jiných budov v majetku města apod. Jakékoliv návrhy opozičních zastupitelů, především z řad KSČM, na iniciování vlastní městské bytové výstavby, starosta města vždy jednoznačně zamítl.