SLÁNSKÉ NOVINY

Nejčtenější články Slánských novin

2018-07-06 08:20:35, - redakce

Jaké články zaujaly nejvíce čtenáře Slánských novin v první polovině letošního roku vám dokladuje následující přehled.

1. Jak nedělat výběrová řízení (771 čtenářů)
Článek o  tom, jak  rada města zadává městské zakázky.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-nedelat-vyberova-rizeni

2. Exodus (735 čtenářů)
Ze slánské radnice odcházejí desítky dlouholetých zaměstnanců.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/exodus

3. Tři otázky pro (685 čtenářů)
Zastupitel Peška odpovídá na otázky starosty Hrabánka a radního Bartoníčka.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/tri-otazky-pro

4. Nežádoucí
O problematice ubytovny Mexiko a jejích obyvatel.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/nezadouci

5. Po nás potopa
O rozpočtu města na rok 2018 a  nesmyslném utrácení slánské radnice
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/po-nas-potopa

6. Potřebuje město investice
Ing. Šmehlík se zamýšlí nad tím, kolik plánovaných investice města se nepodařilo zrealizovat.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/potrebuje-mesto-investice

7. Otevře se v létě slánské koupaliště?
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/otevre-se-v-lete-slanske-koupaliste

8. Rozpory v ANO a upadající ČSSD
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/rozpory-v-ano-a-upadajici-cssd

9. Investice a rozvoj města
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/investice-a-rozvoj-mesta

10. Květnové jednání zastupitelstva města
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/kvetnove-jednani-zastupitelstva-mesta