SLÁNSKÉ NOVINY

Nemocnice na kraji města

2021-10-12 15:13:42, - redakce

Minulý týden jsem se zúčastnil jednání se starostou města a ředitelem slánské nemocnice o možnostech dalšího rozvoje naší nemocnice.

Není jistě nic překvapivého, že podstatná část debaty se točila kolem investic a možností jejich financování. Problém slánské nemocnice je především to, že jejím zřizovatelem je město Slaný s počtem obyvatel kolem 16 tisíc osob, ale spádová oblast je zhruba 10x větší. Slánská nemocnice tak zajišťuje lékařskou péči pro obyvatele řady dalších měst, jmenujme např. Kralupy n. Vltavou či Louny. A zatímco město Slaný každoročně přispívá na zajištění provozu nemocnice částkami ve výši desítek milionů korun, příspěvek výše zmiňovaných měst se pohybuje v desítkách tisíc. Pak, pochopitelně, mohou tato města ušetřené peníze věnovat na rozvoj jiných aktivit či služeb pro občany a někteří nespokojení slaňáci vedení města vytýkají, co vše ve Slaném nemáme, a co mají jinde (třeba koupaliště v Kralupech). Jenomže vždy je něco za něco! 

Nejsem si jist, zda všichni slaňáci dokázali docenit, jaký nadstandartní servis poskytovala slánská nemocnice obyvatelům našeho města v době covidové. Zatímco občané jiných měst a obcí museli mnohdy složitě dojíždět na potřebné covid testy či očkování, slaňáci tyto služby měli doslova za rohem. Možná o to více mrzí, že více než 30% slánských občanů dodnes nevyužilo možnosti očkování proti covid 19. 

Na co dalšího se tedy můžeme v souvislosti se slánskou nemocnicí těšit? Již na jaře se podařilo vedení nemocnice získat dotaci na nákup a modernizaci potřebného lékařského vybavení ve výši 150 milionů korun. Je pravdou, že s profinancováním těchto nákupů bude muset nemocnic pomoci město Slaný, ale podstatné je, že v brzké době by se v nemocnici měly objevit některé nové přístroje a vybavení - nový operační stůl, laparoskop, mobilní rentgen, ultrazvuk aj. 

Vedle toho se připravuje i výstavba zcela nové části nemocnice, tzv. urgentního příjmu. Společně s potřebnými dalšími úpravami současných technických prostor nemocnice dosáhnou náklady na tuto investici odhadem částky 130 milionů korun. Realizována by měla být v letech 2023 - 2024. 

Připravují se i další změny především v přístrojovém vybavení CT, které by mělo být rozšířeno o magnetickou rezonanci. 

Je pravdou, že město Slaný nemůže pokrýt ze svých zdrojů všechny potřeby slánské nemocnice. Ale ty nejdůležitější budou zajištěny. A na tom se všichni účastníci v úvodu zmínění schůzky shodli. 

 L.Peška 

předseda investičního výboru zastupitelstva města