SLÁNSKÉ NOVINY

O městské plovárně stále nejasno

2020-03-03 16:26:40, - redakce

Dle příslibu, které dalo vedení města zastupitelům na podzim loňského roku, byla na únorovém jednání zastupitelstva města předložena studie na rekonstrukci městské plovárny.

Návrh, který na konci ledna projednával investiční výbor doznal, na základě připomínek členů investičního výboru, několika změn a tak se podařilo snížit výslednou sumu předpokládaných nákladů k hranici 60 milionů korun. Což se i tak zdálo některým zastupitelům poměrně hodně, především s ohledem na udržitelnost technického vybavení takto zrekonstruované plovárny. 

Se zajímavým námětem jiného řešení, pomocí tzv. biotopů, přišel na jednání zastupitelstva města pan Jiří Hůla (Svobodní). Prezentoval zde několik variant řešení, které byly použity v posledních letech v jiných městech a při kterých se k čištění vody v bazénu nevyužívá nákladná chemická technologie, ale naopak přírodní prostředí záchytného bazénu. Dle jeho názoru by tento způsob přestavby plovárny mohl městu ušetřit na rekonstrukci možná až několik desítek milionů korun. 

Zastupitelé se tak rozhodli nechat prověřit možnosti relaxace této varianty ve Slaném a rozhodnutí o finální podobě rekonstrukce městské plovárny bylo odložena na duben tohoto roku.


 -red-