SLÁNSKÉ NOVINY

Pět let po privatizaci bytového fondu

2010-08-21 12:11:33, - redakce

Jistě si mnozí z vás vzpomenou na vyhrocenou situaci kolem tzv. 3. vlny privatizace městského bytového fondu ve Slaném v r. 2005. Tato privatizace se od těch předchozích lišila v tom, že se změnil koeficient, kterým se násobila odhadní cena bytových jednotek. Namísto 22% došlo k navýšení na 40%. Pro mnohé nezúčastněné detail a pro zúčastněné rozdíl 180.000 Kč při ceně bytové jednotky 1.000.000 Kč. Nechci se již vracet zpět několik let a komentovat počínání těch, kteří stále vládnou, ale rád bych poukázal na rozdíl v hospodaření před privatizací a po privatizaci v rámci našeho společenství.

Naše společenství tvoří 24 bytových jednotek, z toho 12 bytových jednotek je 3+1 a 12 bytových jednotek je 4+1. Deset nebytových jednotek tvoří garáže. Celková podlahová plocha všech jednotek tvoří 2.096 m2. Tento údaj je velice důležitý, neboť s ohledem na výši příspěvku do fondu oprav určuje celkový objem finančních prostředků, který se vybere do fondu oprav za jeden kalendářní rok. K 1. 7. 2005 činilo nájemné v obecních bytech I. kategorie  18,81 Kč/m2. Pokud odhlédnu o skutečnosti, že město vybíralo u nově uzavřených nájemních smluv i vyšší nájemné např. cca 32 Kč/m2 a odlišné bylo rovněž nájemné za garáže, lze zjistit výši vybraného nájemného za náš bytový dům  v r. 2005. Jedná se o částku  473.109 Kč/rok (podlahová plocha násobena částkou 18,81 Kč/m2), která byla převedena do rozpočtu města. Ponechám na názoru čtenářů, zda tyto vybrané prostředky byly zpětně investovány do bytového domu. Stav domu popíši o několik řádků níže, když uvedu přehled použití fondu oprav za prvních pět let existence našeho společenství.

Je pravdou, že s ohledem na stav domu a růst cen energií jsme již na druhé schůzi shromáždění vlastníků rozhodli, že od 1. 1. 2006 navýšíme příspěvek do fondu oprav, a to na částku 24 Kč/m2. V důsledku navýšení příspěvku jsme každý rok vybrali do fondu oprav částku 604.000 Kč. I když rozdíl mezi vybraným nájemným do rozpočtu města a námi spravovaným fondem představuje částku 130.891,- Kč/rok, který jsme museli jako vlastníci zaplatit ze svého navíc, dosažené úspory na teple v důsledku zateplení činily částku 157.000 Kč/rok. Lze říct, že i přes navýšení příspěvku do fondu oprav jsme zaplatili méně, protože jsme dosáhli úspory na teple.

A nyní bych si dovolil malou rekapitulaci, co se nám povedlo za pět let od privatizace bytového fondu. V r. 2006 jsme si zařídili kancelář namísto bývalé prádelny, rozvedli jsme internetové přípojky do jednotlivých bytů, vyměnili jsme zámky v celé sklepní části, natřeli jsme sklepní podlahy proti zvýšené prašnosti, bylo provedeno zateplení domu, instalovány mříže do sklepních oken, proběhla výměna oken za plastová, byla provedena výměna garážových vrat a vyměnily se vstupní dveře do domu včetně nových poštovních schránek, byla udělána nová střecha se zateplením, provedlo se zateplení garážových stropů, natřelo se balkónové zábradlí a zábradlí před domem, vyměnila se sklepní okna za plastová, instalovalo se nové odvětrávání bytů, zakoupily se hasicí přístroje a vyměnily se hasicí hadice.

V r. 2007 jsme pořídili nové smaltované štítky (č.p.)  na vchody, vyměnili jsme ventily na uzávěrech vody, provedli jsme výměnu domovních zvonků včetně domácích telefonů, zakoupili jsme novou společnou televizní anténu pro příjem digitálního signálu, instalovali jsme na chodbu světla na čidla a vyměnili jsme stupačky.

V r. 2008 jsme provedli cejchování vodoměrů, nechali jsme zhotovit energetický štítek a zahájili jsme rekonstrukci chodeb, a to položením nového lina, vyštukováním chodeb, položením dlažby pod schody a mezi vstupními dveřmi.

V r. 2009 jsme dokončili celkovou rekonstrukci vnitřní části domu, zakoupili jsme 4 nové popelnice, vyměnili jsme brano, opravili jsme poškozenou zeď od vandalů včetně provedení dalších opatření, vyměnili jsme výlevku včetně položení dlažby, instalovali jsme stojany na kola do kočárkárny, opravil se chodník před domem, vyměnilo se topení a světla do sušárny.

V tomto roce jsme si nechali zhotovit dřevěná madla na schodiště, vyměnili jsme termostatické ventily, instalovali jsme nové měřiče na topná tělesa a přistoupili jsme k instalaci ekvitermní regulace na vstupu tepla. Touto investicí bychom měli dosáhnout další úspory tepla v rozsahu cca 30%.

Na závěr bych rád uvedl některá pozitiva, která s sebou privatizace našeho bytového domu přinesla. Již nám neprší do domu, nedochází k úniku tepla, nevykrádají se sklepy, máme díky samosprávě pořádek ve společných částech domu, veškeré vybrané finanční prostředky jsou investovány do domu, nemusíme se bát, že nájemné bude činit 65 Kč/m2 a provádějí se pravidelné revize včetně odstraňování závad. Jako předseda výboru v Bezručově ul. čp. 490 - 492 ve Slaném musím konstatovat, že jsme mnohem lepší hospodáři než město. A proto jako lídr ČSSD podpořím výše uvedené vymoženosti i pro ostatní spoluobčany, kteří by chtěli jít stejnou cestou.

Ing. Martin Dušák