SLÁNSKÉ NOVINY

Platí ve Slaném zákony České republiky?

2015-02-16 22:47:25, - redakce

Nedávná žádost skupiny zastupitelů o svolání mimořádného jednání městského zastupitelstva mne vede k zamyšlení, zda i ve Slaném platí zákony České republiky.

Skupina zastupitelů kolem pánů Bartoníčka, Hložka  a Hrabánka totiž požaduje svolání  mimořádného jednání městského zastupitelstva s jediným jimi navrženým bodem programu:

Pozastavení  výkonu  rozhodnutí  rady  města  č.  015/09/2015  ze  dne  4.  2.  2015  o přípravě  výběrových  řízení  na  vedoucí  funkcionáře  městem  řízených  organizací  a zrušení již vypsaných či ukončených výběrových řízení.

Pokud si však přečtete základní dokument, kterým se řídí správa všech obcí a zastupitelstev v České republice, tedy zákon o obcích č. 128 Sb z roku 2000, je očividné, že tento požadavek je v přímém rozporu s ustanoveními tohoto zákona.
Zastupitelstvo obce může totiž zrušit rozhodnutí rady obce pouze v případě, že mu toto k posouzení předloží starosta města. Což v daném případě  rozhodně nenastalo (viz §84). 

S ohledem na požadavek 10 zastupitelů bude starosta města nucen dané jednání zastupitelstva svolat. Ale pokud by přítomní zastupitelé měli dodržovat zákony ČR, k čemuž se zavázali teprve před několika týdny svým slibem na ustavujícím zasedání, nemohou nikdy pro takto navržený program jednání hlasovat, neboť je v přímém rozporu  s příslušnými  zákony.

Nabízí se tedy otázka, proč pánové Hrabánek, Hložek a Bartoníček organizují takovouto v podstatě nezákonnou výzvu?  Všichni tři byli po řadu let v uvolněných funkcích starosty či místostarosty. Že by si za tuto dobu nestihli přečíst ani základní podkladový materiál výkonu těchto jejich funkcí - tedy zákon o obcích?  To se mi nezdá být příliš pravděpodobné. 
V tom případě se však nabízí jediná další alternativa: Iniciátorům této akce nejde o řešení konkrétních problémů našeho města, ale nýbrž o to, aby neustálými protestními a obstrukčními akcemi znesnadňovali práci vedení města, městské rady i městského úřadu.


L.Peška

člen Rady města