SLÁNSKÉ NOVINY

Pohádky o odpadech

2018-08-08 18:50:05, - redakce

Téma odpady určitě nebude nějakým čtenářským trhákem. Ale i tak: Chcete znát pravdu nebo vám stačí populistické sliby?

Poté, co slánská radnice prodala v loňském roce část Technických služeb firmě AVE Kladno, se svoz komunálního odpadu v našem městě dostal do privátních rukou. Osobně jsem přesvědčen, že to bylo chybné rozhodnutí, které prosadili především pánové Hrabánek a Bartoníček z vedení slánské radnice.  Zastupitelé k tomuto kroku  přistupovali velmi váhavě. Svědčí o tom nejen skutečnost, že ke schválení prodeje se zastupitelstvo dobralo až na potřetí, na předchozích dvou  jednání zastupitelstev  návrh smlouvy na prodej části TS odmítli, ale také to, že o prodeji rozhodl jediný hlas. Návrh byl totiž schválen minimální nutnou většinou 14 hlasů.
I proto je pro mne trochu s podivem, jak se o problematice  komunálního odpadu  vyjadřují ti, kteří o tomto kroku rozhodovali. Myslím, že mnozí rádoby komunální politici jsou ochotni slíbit cokoliv v naději na získání přízně občanů města, tedy jejich potenciálních voličů. Celá pravda v jejich případě, je pro ně příliš nebezpečná. Takže dále by tento článek měli číst asi jen ti, co se pravdy, i když je nepříjemná, nebojí.
Slánská ČSSD měla ve svém volebním programu uvedeno mj. i to, že nepřipustí  zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu.  Slíbit to je snadné. Ale proč také představitelé ČSSD neřeknou, co nás tento populismus stojí a kdo za to může?  Je to jednoduché - museli by zkritizovat sami sebe.
Takže pár čísel: V současné době platí každý občan města poplatek 600 Kč. Úhrnem tedy město získává za svoz komunálního odpadu částku 9 milionů korun za rok. Do loňského roku nás svoz odpadu, který zajišťovali Technické služby města, stál zhruba 10 milionů korun ročně. A to  ještě byla tato činnost pro TS zisková záležitost (odhaduji, že vnitřní náklady firmy byly asi o  1 milion korun nižší).  Po té, co jsme prodali, i díky hlasům zastupitelů za ČSSD,  část Technických služeb, která zajišťovala právě svoz komunální odpadu, byla s firmou AVE uzavřena nová smlouva, kde však byl poplatek za svoz komunálního odpadu výrazně navýšen. Nyní, od roku 2018, nás stojí svoz komunálního odpadu již 12 milionů korun ročně.  Odpovídající výše poplatku by tedy byla kolem 800 Kč. Ale takové navýšení pánové z ČSSD ve volebním roce nehodlají připustit. Proto bylo nedávno radou města schváleno, že poplatek za svoz komunální odpadu se letos zvyšovat nebude.  
Možná to většina občanů přivítá pozitivně, ale  jaké to má důsledky? Město Slaný musí tedy tyto navýšené náklady  hradit z jiných částí rozpočtu. Je vcelku jedno, jestli se o potřebné 2 miliony sníží příspěvek na provoz škol, opravy ulic či chodníků nebo jiné oblasti života města. Chci tak jen   upozornit na rozpor mezi slovy, sliby a skutečnými činy. Kdybychom ponechali Technické služby, tedy tu část, která  zajišťuje svoz komunálního odpadu, v našich rukách, a to možné bylo (!), nikdo tento deficit v příjmech nemusel řešit.
Jiný příklad: Nedávno zveřejnilo slánské ANO na svých facebookových stránkách video, ve kterém jeho představitelé slibují občanům města dokonce nulovou sazbu za svoz komunálního odpadu. A to za podmínek, kdy budou více odpadu třídit. To už je, z mého pohledu, populismus zcela extrémní.  Samozřejmě, myšlenka nebo propagace důslednějšího třídění odpadu je sama o sobě pozitivní. Proti tomu nemůže nikdo protestovat. Ale slibovat někomu pár týdnů před volbami, že díky tomu nebude muset platit za komunální odpad vůbec nic, je neodpovědné. Pánové z ANO tvrdí, že jsou města, kde se za odpad neplatí. Ale nějak zapomněli doplnit, že to není proto, že by se tříděním odpadu dalo vydělat na náklady na svoz ostatního netříděného odpadu. Je to proto, že některá města (jejich  radnice či zastupitelstva) se prostě rozhodla, že tuto službu budou z městského rozpočtu plně dotovat. To ovšem není případ Slaného.
Bohužel, reálná ekonomická čísla ukazují, že tudy cesta opravdu nevede. Jak jsem již výše uvedl, náklady na svoz komunálního odpadu ve Slaném jsou v současné době  zhruba 12 milionů korun. Oproti tomu získává město příjem za tříděný odpad ve výši cca 100.000 Kč měsíčně. Tedy asi 1,2 miliony korun  ročně.
Očekávat, že bychom v našem městě zvýšili množství tříděného odpadu desetinásobně, je zcela nereálné. Ale i kdyby, ani to by nestačilo. Současné kapacity sběrných míst tříděného odpadu jsou ve většině vytěžovány téměř na doraz. Na území města  je takových míst přes dvacet a sami se můžete přesvědčit, že sběrné nádoby mnohdy na množství odpadu nestačí.  Je jistě dobře, že občané třídí odpad. A určitě bude potřeba v budoucnu počet sběrných nádob a možná i sběrných míst pro tříděný odpad ještě dále navyšovat. Ale i toto navýšení něco stojí. Odhadem nás každé sběrné místo s jednou nádobou na papír, sklo a plasty stojí zhruba 40.000 Kč ročně.  Takže když si od příjmu odpočtete náklady, zjistíte, že vám toho moc v pokladně města  nezůstane. A to se ještě ani nechci pouště do rozborů jak výkupní ceny za tento tříděný odpad ovlivňuje čínský trh.
Jaké jsou tedy cesty či možnosti pro snížení nákladů či plateb za komunální odpad? Rozšíření počtu sběrných míst a nádob na třídění odpadu je určitě jednou z priorit, které bychom se měli v příštím roce věnovat. Toto opatření je relativně jednoduché, rychlé (dá se zrealizovat v horizontu několika měsíců) a rozhodně i ekonomicky dosažitelné.
Další opatření bude již složitější. V roce 2020 končí smlouva na svoz komunálního odpadu s firmou AVE Kladno. Do té doby bychom se měli rozhodnout, zda se město vrátí  k tomu, co zde fungovalo celých předchozích 30 let, tedy, že se o svoz odpadu starala vlastní městská firma, nebo zda i do budoucna se budeme spoléhat na privátní firmy.  Samozřejmě, že znovuobnovení této služby bude něco stát. Minimálně budeme muset investovat  finanční prostředky do nákupu potřebné techniky. Tu stávající jsme totiž loni prodali firmě AVE za hubičku.  Trochu se bojím, že ti, co loni hlasovali pro prodej části Technických služeb pro obnovení vlastního svozu  komunálního odpadu nebudou.  Ale pokud se  tak nestane, budou naše náklady a tím i náklady obyvatel města na svoz komunálního odpadu jen růst.
Jaká jsou možná východiska? V zásadě jednoduchá. Jde o to, aby se v příštím období do čela našeho města dostali lidé, kteří se nebojí odvážných  či obtížných řešení. Ve Slaném jsme již outsourcovali pod taktovkou ODS  všechny zásadní služby, které město ke své existenci potřebuje - dodávky vody, tepla, svoz komunálního odpadu. Privátní firmy jsou s vedením naší slánské radnice dozajista již desítky let spokojené. Já osobně si myslím, že město by se o základní potřeby svých obyvatel mělo postarat samo. Pochopitelně, pouze v situaci, kdy v jeho čele budou stát lidé, kteří správě města i jeho potřebám rozumí. 

L.Peška

zastupitel / Naše město


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/smlouva-na-svoz-komunalni-odpadu-je-neplatna