SLÁNSKÉ NOVINY

Připravuje se výstavba nové multifunkční sportovní haly

2020-02-07 16:56:58, - redakce

INVESTIČNÍ VÝBOR PŘEDLOŽÍ ZASTUPITELŮM NÁVRH NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY NOVÉ SPORTOVNÍ HALY VE SLANÉM

Včera se ve velkém salonku Městského centra Grand ve Slaném uskutečnilo rozšířené jednání Výboru pro investice zastupitelstva města Slaný, jehož se jednak vedle samotných členů výboru zúčastnila řada zastupitelů včetně starosty města Mgr. Martina Hrabánka a místostarosty p. Radka Vondráčka, dále se pak zúčastnili i zástupci řady slánských sportovních organizací, včetně zástupců futsalu. V úvodu jednání starosta Martin Hrabánek představil odbornou vyhledávací studii, která jako nejvhodnější a reálně proveditelnou lokalitu pro výstavbu sportovní haly doporučila tu ve Slaném na Hájích. Těch prověřovaných lokalit bylo vedle vítězné ještě dalších sedm, tři v nejbližším okolí sportovního areálu Za nádražím, tři v okolí centra města, jedna pak počítala s místem stávající haly BIOS. Všude však zápory převažovaly nad klady - základními nedostatky byly nedostatečný počet parkovacích míst u většiny lokalit, složitost povolovacího řízení (souhlasy majitelů sousedních parcel), nedostatečné vzdálenosti od okolních staveb (výjimky z požárních směrnic), náročné terénní úpravy, nutnost změny územního plánu ? Vítězná varianta je tak ze všech hledisek asi tou nejoptimálnější - je nedaleko centra města, blízko je základní škola Na Hájích, která bude mít možnost halu využívat, v přímém okolí haly vznikne satelitní městečko (město zde připravuje prodej 64 parcel), blízko bude sjezd ze severního obchvatu města. Navíc je to pozemek rovný, pro stavbu naprosto ideální, s možností výstavby potřebného a dle norem povinného počtu parkovacích míst. Vybraná lokalita se tak setkala se souhlasem všech přítomných. 

V prezentaci dále pokračoval předseda investičního výboru RNDr. Ladislav Peška, který představil studii vnitřního uspořádání víceúčelové sportovní haly tak, aby splňovala požadavky zainteresovaných halových sportů. Hlavní hřiště sportovní haly tak bude mít ideální rozměr 20 x 40 m, výběhové zóny budou mít dostatečné rozměry 2 - 3 m, v plánu je od hrací plochy oddělené hlediště pro 250 diváků, navíc na ochoz za hledištěm se vejde v případě potřeby ještě dalších 50 - 100 diváků. Sportovní hala samotná je plánovaná jako půlkruhová, její zázemí pak má mít tvar "L" a má být dvoupodlažní. Přízemí má obsahovat šest šaten, z toho čtyři standardní se společným sociálním zázemím a dvě šatny větší se samostatným zázemím, dále zde má být bistro pro zhruba 30 návštěvníků, nářaďovna, technická místnost, toalety, kancelář správce a vrátnice. Větší část druhého patra bude náležet malé tělocvičně (určené pro menší halové sportu - stolní tenis, aerobic, judo atd.), dále zde budou dvě menší šatny se zázemím, nářaďovna, V.I.P. salonek a dvě kanceláře pro potřeby sportovních organizací. Na návrh zástupců sportovních organizací by měly být zvětšeny obě nářaďovny, šatny by měly mít samostatné sociální zázemí, počítat by se mělo i s audio vybavením. 

V závěru prezentace přiblížila ještě některé technické parametry projektu manažerka rozvoje města Ing. Martina Prokešová, následně pan Peška seznámil přítomné s finanční náročností projektu a harmonogramem dalšího postupu. Ve věci financí slánští zastupitelé schválili na celý projekt částku ve výši 60 milionů korun, což by mělo pokrýt jak výstavbu samotné sportovní haly, tak okolní terénní úpravy (vybudování příjezdových komunikací, parkovacích míst, úprava zeleně) i pořízení základního sportovního vybavení haly. Co se týče harmonogramu dalšího postupu v realizaci projektu sportovní haly - již včera členové investičního výboru jednomyslně odhlasovali podání návrhu schválit výstavbu sportovní haly daných parametrů a v dané lokalitě zastupitelstvu města Slaný. Jednání zastupitelstva města Slaný se uskuteční 26. února 2020 a pokud zde bude tento záměr schválen, rozjede se klasický proces přípravy stavby - vypsání výběrového řízení na zhotovitele a následně jeho schválení. Pokud by vše probíhalo bez problémů, mohlo by se začít stavět po třicetileté snaze zainteresovaných osob v listopadu tohoto roku, hotovo by mohlo být v létě roku následujícího. Uvidíme ... Závěrem je nutno poděkovat jednak všem včera na jednání přítomným zastupitelům za jejich konstruktivní a hlavně pozitivní přístup k celému projektu, za stejné pak i všem zástupcům sportovních organizací. Tady je nutno poděkovat zástupcům futsalových oddílů, když se aktivně jednání zúčastnili Jan Landvojtovič st. (Hrasl Slaný), Jan Snovický (MCE Slaný) a Martin Augustin (FK Union Slaný). Škoda, že se tak zásadního jednání nezúčastnili i zástupci dalších slánských celků Čechie, Fobozu, 1. DFK či Jafry. Snad tedy přijdou podpořit celý projekt na jednání zastupitelstva ?..

Pavel Nepil