SLÁNSKÉ NOVINY

Proč jsem podpořil Piazettu Na dolíkách

2022-04-23 08:08:28, - redakce

Je piazetta Na dolíkách zbytečný luxus nebo investice, která zlepší život občanům tohoto sídliště? Názor na realizaci této akce zaslal Slánským novinám zastupitel za Naše město, pan Martin Cílek.

O tom, zda se bude realizovat 3. etapa revitalizace sídliště Na dolíkách jsme na jednání městského zastupitelstva debatovali v posledních letech již několikrát. Názory mezi zastupiteli na tuto investiční akci nebyly nikdy jednoznačné a dá se říci, že hlasování o realizaci této akce bylo vždy velmi těsné. Jsem si vědom toho, že vinou vnějších okolností nám realizace této akce padá do velmi problematického období - růst cen stavebního materiálu, inflace, zvyšování úrokových sazeb apod., svědčí spíše pro zastavení této akce. Na straně druhé se nám podařilo získat nemalou finanční dotaci na její realizaci z ministerstva pro místní rozvoj- cca 4,5 milionů korun. A to bylo pro mne rozhodující. Pokud bychom tuto akci nyní odložili, o dotaci bychom přišli a naděje na dokončení této etapy by patrně definitivně padla. Proto jsem rád, že jsem mohl i já přispět svým hlasem k přijetí dotace a k realizaci 3. etapy, která se někdy zjednodušeně nazývá "Piazetta Na Dolíkách". Sám jsem na tomto sídlišti řadu let bydlel a jsem rád, že i jeho současní obyvatelé budou mít ke svému životu v našem městě pěkné prostředí. 

 Martin Cílek 

zastupitel, Naše město