SLÁNSKÉ NOVINY

Reakce Jiřího Žáka

2021-02-25 14:07:15, - redakce

Pan Žák požádal redakci Slánských novin o zveřejnění jeho reakce na článek  Peníze pro sport nebo sport pro peníze.

Vážený pane Peška, 

 Asi rozumím vašemu rozčarování nad touto informací, která se k vám dostala ohledně požadované výše uplatněných nákladů na nájemné. Kdybych byl ve vaší pozici, tak bych si nejdříve, než napíšete takovíto článek a budete mě chtít veřejně lynčovat, osobně zjistil, jak se celá situace má. Co se týká kontrolovaných žádostí o dotace, tak všechny prošli kontrolou, zda jsou v pořádku dle zadaných zásad a v případě, že byli shledány některé nedostatky, tak byli spolky vyzvány k dopracování. Takže tento materiál, který se k vám dostal, bil pouze pracovní a rozhodně nebyl odsouhlasen sportovní komisí. Co se týká námi předložené částky za pronájem, tak zde je chyba na mé straně, jelikož jsme vyúčtovali celou částku v rámci žádosti, ale tato částka měla být poloviční. Toto jsem v pátek při předávání podkladů pro doplnění paní Jůzové v naší žádosti opravil. Rozhodně to nebyl záměr, ale moje chyby při kontrole připravené žádost. A teď přejdu k věcem, které o mě píšete ve vašem článku a opravdu si myslím, že vůbec nechápete, jak náš spolek funguje a jak historicky vznikl a kam směřuje. V roce 2008 jsme otevřeli lezeckou stěnu ve Slaném a hned od podzimu jsme zde začali nabízet lezecké kroužky pro děti. Lezeckou stěnu nám nepostavil nikdo jiný než mi sami a také jsme na to využili pouze vlastní prostředky (bez jakékoliv dotace). Abych nezapomněl, vše jsme vytvořili ve vlastních prostorech, které vlastníme od roku 1997 a samozřejmě jsme je zakoupili za své. Do roku 2013, kdy jsme založili spolek HO POHODIČKA Slaný, tak jsme veškerou činnost v našem oddíle dělali pouze z vlastních zdrojů. Poprvé jsme zažádali o nějakou podporu našeho oddílu v roce 2014 a od té doby pravidelně žádáme každý rok o dotaci na činnost, kterou město Slaný poskytuje sportovním organizacím ve městě. Tyto finance jsme vždy použili na vybavení oddílu a nebo pro rozvoj činnosti, nikdy nebyly použity k úhradě za jakéhokoliv trenéra v oddíle. Trenéři jsou hrazeni z oddílových příspěvku a až poslední roky také částečně z dotace "Můj klub". Takže nerozumím narážce, nebo informaci ohledně toho, že jsem po městě chtěl, aby mi hradilo mojí osobní odměnu. Nikdy jsem svoje odměny neuplatňoval u města a ani jinde. Na svoje odměny si musíme v HO POHODIČKA Slaný opravdu vydělat naší činnosti a rozhodně nedostávám odměnu za vedení spolku, ale za svou trenérskou činnost. Co se týká nájemného, tak to do roku 2019 nebylo účtováno žádné, až od roku 2019, kdy jsme věděli, že si to oddíl může dovolit a nebude to mít pro něj žádné následky. A co s nájemným plánujeme a proč ho oddílu účtujeme? Sama nemovitost stála nějaké peníze, udělali jsme na ní hodně stavebních úprav, což také stálo finance a v neposlední řadě plánujeme rekonstrukci, tak aby nám to celé nespadlo na hlavu a zároveň jsme zde vytvořili moderní sportoviště pro náš oddíl. Opět nepočítáme s tím, že by nám někdo sportoviště ve Slaném postavil a bohužel jsme sport, který ve Slaném v rámci jiných sportovišť zázemí nemá, takže není možné si ho od nikoho zapůjčit. Rád bych také uvedl na pravou míru naše působení na Slánské ferratě. S tímto projektem nemáme nic společného, pouze to že jsme pomohli s úklidem při samotné realizaci a že cca. 5krát za rok tuto ferratu využijeme pro oddílovou akci. Doufám, že toto vysvětlení je pro vás dostatečné. Příště vás žádám, abyste si nejdříve zjistil sám skutečnosti a následně to řešil touto formou nařčení, mě anebo našeho oddílu. Věřím, že vámi vydaný článek uvedete na pravou míru. Přijde mi absurdní, abych se musel obhajovat a očišťovat naše jméno díky takovémuto článku. Na závěr, jsme opravdu zcela jiný typ oddílu, než je běžné. Vše jsme si prostě museli vybudovat sami. 

 S pozdravem. 

 Jiří Žák