SLÁNSKÉ NOVINY

Šalamounské rozhodnutí

2020-03-01 12:25:59, - redakce

V úvodu jednání únorového městského zastupitelstva se zastupitelé ještě vrátili  k rozhodnutí o přidělení dotace spolku Wotrubia ve výši 75.000 Kč na pořádání Historické konference a vydání souvisejícího sborníku. 


Zastupitel Bartoníček, který o tento příspěvek na minulém jednání zastupitelstva města požádal, sice otazníky nad jeho postupem vyvrátit nedokázal, ale nakonec se původní usnesení zastupitelstva nezměnilo. Většina zastupitelů se sice kriticky vyjádřila nad postupem zastupitele Bartoníčka (OMS), ale k radikálnímu kroku, tedy zrušení původního usnesení, odvahu již nenašla. Otázky, které při projednávání tohoto bodu někteří zastupitelé vznesli, tedy zůstaly neobjasněné. 

Na co Bartoníček například neodpověděl: 

  • Proč zatajil zastupitelům svoje postavení ve spolku Wotrubia i postavení osob jemu blízkých v tomto spolku, ačkoliv zákon o obcích jasně říká, že zastupitel, který může být ve střetu zájmů je povinen toto učinit? 
  • Proč Bartoníček uvedl zastupitelům nepravdivé údaje o nákladech celé akce? 
  • Proč si nechává spolek Wotrubia výdaje na tisk sborníku proplácet dvakrát od různých subjektů?  
  • Proč tímto způsobem Bartoníček obchází schválená pravidla a řádný postup při přidělování dotací?
  • Proč Bartoníček žádal o příspěvek 4x vyšší, než mu byl přidělen v loňském roce? 

 -red-

Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/stret-zajmu