SLÁNSKÉ NOVINY

Sedm statečných

2019-09-13 08:20:23, - redakce

V úterý  10. září byl oficiálně  zahájen provoz nově zrekonstruované čističky odpadních vod v Blahoticích. 

Již dlouho bylo známo, že bez této rekonstrukce by se další rozvoj města zastavil. Podívejme se tedy co tomuto novému zahájení předcházelo.
Úvodem je třeba připomenout, že o potřebě zásadní rekonstrukce ČOV se vědělo již cca od roku 2005. Bohužel, tehdejší   starosta města, dr. Ivo Rubík, si s touto nezbytnou rekonstrukcí poradit nedokázal. Problémem byla jak značně vysoká odhadovaná cena rekonstrukce (cca 220 milionů korun), tak i skutečnost, že zařízení provozovaly Středočeské vodárny (tedy organizace vlastněné francouzskou firmou Veolia), které neměly zájem podporovat tuto rekonstrukci. 

Teprve tzv. koalice Změny, která nastoupila do vedení města po komunálních  volbách v říjnu 2014, dokázala uskutečnit zásadní kroky směrem k potřebné rekonstrukci.  A to i přesto, že jejich snažení od počátku torpedoval tehdejší starosta, ing. Zálom (ČSSD). I přes odpor jeho a několika dalších tehdy koaličních zastupitel (Zíma (ANO) - člen rady, Berkovec (ANO) - člena zastupitelstva a poslanec) se podařilo  tehdejším radním prosadit jak změnu smlouvy s firmou Středočeské vodárny, která umožnila získat na tuto rekonstrukci významnou dotaci od ministerstva životního prostředí, tak i připravit novou moderní podobu celé rekonstrukce (došlo např.  k zakomponování bioplynové stanice do areálu ČOV). Zásadní však bylo  získání dotace ve výši 64 milionů korun, o které se zasadila tehdejší rada města resp. její část, která se nebála obtížných rozhodnutí. Stojí zato tedy připomenout oněch sedm statečných, kteří těsně před vánoci roku 2015 přijali rozhodnutí o podání žádosti o dotaci a tím otevřeli cestu k současné rekonstrukci. Byli to ing. Grohmann (tehdy místostarosta města), ing. Zlámal (místostarosta) a členové rady města - ing. Drholec, dr. Heřman, dr. Šircová, p. Hůla, dr. Peška.
Na základě jejich rozhodnutí se pak o několik měsíců později opravdu podařilo získat dotaci ve výši 64 milionů korun a cesta k rekonstrukci ČOV se otevřela. Největší díl práce v této době pro úspěch akce vykonal tehdejší místostostarosta, ing. Grohmann.
Nelze neuvést, že právě otázka rekonstrukce ČOV byl jednou z hlavních příčin rozpadu tehdejší koalice Změny. Nespokojení členové zastupitelstva z řad ANO a ČSSD  se spojili s ODS a dalšími tehdy opozičními zastupiteli a zorganizovali klasický "palácový převrat" na slánské radnici. Sedm tehdejších radních, kteří prosadili současnou podobu rekonstrukce ČOV, zaplatilo za tento skutek svými funkcemi a na radnici usedli (mimo jiné) právě ti, kteří se snažili této rekonstrukci zabránit.  Na zvrat v započaté  cestě však již bylo pozdě.  Ing. Zálom se sice ještě pokusil odcizit část důležitých materiálů při předávání podkladů k přípravě celé akce, ale jeho pokus byl v zárodku odhalen a i nově zformovaná rada dál pokračovala v nastoupené cestě.
 Celou přípravu rekonstrukce ČOV převzala v roce 2016 ing, Prokešová (manažerka rozvoje města) a přes dílčí problémy se jí podařilo dovést tuto akci do zdárného konce.
A tak mohl současný starosta města, Mgr. Martin Hrabánek (ODS) slavnostně přestřihnout pásku a zahájit tak provoz nové čističky odpadních vod v Blahoticích.

Rekonstrukce čističky v Blahoticích se svým celkovým nákladem ve výši 126 milionů korun zařadila na první místo v realizaci investičních akcí města v posledních 30 letech. 

-red-