SLÁNSKÉ NOVINY

Slaný podporuje výcvik psů

2019-05-25 09:58:04, - redakce

Zastupitelstvo města schválilo novou vyhlášku o poplatcích za psa, která motivuje vlastníky psů k jejich výcviku. 

Návrh na novelizaci vyhlášky o poplatcích za psa předložil již na jaře letošního roku RNDr. Ladislav Peška (Naše město), který tak reagoval na podnět místní slánské kynologické organizace. Po připomínkách ministerstva vnitra, podle kterých bylo nutné původní návrh mírně upravit, tak zastupitelé města v pondělí 20. května schválili definitivní podobu nové vyhlášky. Podle tohoto návrhu má držitel psa, který splní zkoušku základní poslušnosti, nárok na 50% slevu (maximálně však 300 Kč) z ročního poplatku za psa. A to po celou dobu života psa! 

Město Slaný se tak snaží motivovat majitele psů k jejich dalšímu výcviku a především k jejich větší poslušnosti. Kursy pro přípravu na složení zkoušky poslušnosti psa připravuje pro majitele psů slánská kynologická organizace. Náplní těchto kursů bude vedle základního výcviku poslušnosti psa též jeho socializace (tedy chování psa ve společnosti jiných zvířat). Zároveň se majitelé psů seznámí i se základními zásadami chování psa (a jeho majitele) na veřejnosti. 

 Podrobnější informace k těmto kursům mohou zájemci nalézt na webu místní kynologické organizace: 

https://zkoslany.webnode.cz/ 

Případně mohou navštívit osobně cvičiště psů, které se nachází mezi plochodrážním stadionem a střelnicí (doporučená doba k návštěvě úterý a čtvrtek odpoledne, nebo sobota a neděle dopoledne).

 Redakce