SLÁNSKÉ NOVINY

Spalovna

2019-01-10 08:30:44, - redakce

Prosincové zastupitelstvo města se rovněž vyjadřovalo k záměru firmy OVUS zřídit v areálu jejich závodu na Těhuli spalovnu uhynulých zvířat.

S ohledem na skutečnost, že již před časem se proti jinému záměru této firmy, tedy zřízení bioplynové stanice, vyjadřovala řada občanů, především těch, kteří bydlí v blízkosti výrobního areálu, navrhl jsem, aby zastupitelstvo města vyjádřilo s tímto záměrem nesouhlas.
Bohužel, tento návrh podpořili pouze opoziční zastupitelé a radní za ANO, pan Kozelka.
Z iniciativy dr. Heřmana a ing. Zlámala (oba USZ) byl nakonec přijat jen podnět k tomu, aby záměr firmy Ovus byl posouzen z pohledu jeho vlivu na životní prostředí dané lokality. Tento jejich návrh podpořili téměř všichni přítomní zastupitelé. Nesouhlasili s ním pouze pan Konečný a dr. Ranková (oba ODS).
Tak trochu se obávám, že kafilérce na Těhuli  tímto opatřením nezabráníme.


L.Peška
Naše město