SLÁNSKÉ NOVINY

Spekulant z radnice

2018-07-23 07:42:54, - redakce

Lidé mají různá povolání. Některá z nich jsou veřejností přijímána s úctou, jako například  chirurg či profesor, jiná pak s určitým despektem.

Málokdo se chlubí tím, že je profesí lichvář či exekutor. Ani spekulanti s pozemky nejsou veřejností příliš kladně přijímáni. Přesto, že na spekulativních nákupech pozemků není nic nezákonného.
Být úspěšným spekulantem s pozemky vyžaduje jak nemalou finanční hotovost, tak i dostatek informací důvěrného charakteru, které vám umožní předvídat, jakým směrem se bude vyvíjet další rozvoj příslušné oblasti. Zda tedy ceny pozemků v dané lokalitě porostou či nikoliv. 
Jedním z úspěšných spekulantů s pozemky v našem regionu je i představitel slánské radnice, ing. Bartoníček. Dříve místostarosta města, dnes uvolněný radní, se spekulacím s pozemky a dalšími realitami zabývá již řadu let. Bartoníček je znám tím, že do běžné práce na radnici se příliš nehrne. Ale v případě, kdy se přidělovala funkce jakéhosi "zpravodaje" pro přípravu územního plánu města, projevil o tuto funkci nebývalý zájem. Pochopitelně, jako "zpravodaj"  má možnost se seznámit s velkým předstihem se všemi případnými zamýšlenými změnami a rozhodnutími v územním plánu města a jeho okolí.
Jednou z akcí, na které tehdejší místostarosta města ing Bartoníček dokázal vydělat statisícové částky, byl i dlouho připravovaný obchvat města Slaného.
Obchvat města připravovalo Ministerstvo dopravy téměř 20 let. Jedním z důvodů, proč to trvalo tak dlouho, byl právě výkup pozemků. Většina majitelů pozemků v oblasti, kterou měl obchvat města procházet, odmítala prodat tyto pozemky za nabízené výkupní ceny a snažila se stát přimět k vyšší výkupní ceně. Což se jim  nakonec vcelku podařilo. Samozřejmě, na úkor občanů Slaného, kteří byli řadu let zbytečně vystaveni dopadům exhalací a hluku tisíců nákladních automobilů  projíždějících centrem města.
Ing. Bartoníček zakoupil v roce 2000 od paní Maierové pozemkové parcely  ležící v koridoru zamýšleného obchvatu města. Za pozemky o výměře cca 17 tis. m2 zaplatil pan Bartoníček a jeho partner v tomto obchodu, pan Hořejší, částku  212.000 Kč. Tedy zhruba  12,47 Kč za m2.
O jedenáct let později, přesně 17.10.2011 prodává ing. Bartoníček část těchto pozemků o výměře 2937 m2 Ředitelství silnic a dálnic, a to za částku 621.230 Kč. Tedy zhruba za dvacetinásobek původní ceny - 211 Kč za m2.
Přímý zisk z toho prodeje činil pro pana Bartoníčka a jeho partnera částku 409.230 Kč.
V době, kdy pan Bartoníček, tehdejší místostarosta slánské radnice a člen ODS dojednával podmínky svého spekulativního prodeje, bojoval starosta města, dr. Ivo Rubík, s vážným onkologickým onemocněním. Většinu času  trávil starosta Rubík po nemocnicích. Lékaři naštěstí tehdy ještě dr. Rubíkovi dokázali pomoci, jeho zdravotní stav se zlepšil a on se mohl v létě  roku 2011 vrátil zpět k práci na slánské radnici.  V podstatě jen několik dní po návratu dr. Rubíka k výkonu funkce starosty, rezignuje na funkci místostarosty města ing. Bartoníček. Neoficiálně se po chodbách slánské radnice šířily zvěsti, že se tak stalo po vážném střetu a výměně názorů mezi starostou a jeho zástupcem na téma etika práce funkcionáře slánské radnice.