SLÁNSKÉ NOVINY

Stopou zaniklé úzkokolejky Slaný - Smečno

2019-03-08 07:28:01, - redakce

Nově vzniklé železniční muzeum Výtopna Slaný z.s. pořádá v sobotu 16. března 2019 pochod po tělese zrušené úzkorozchodné železnice mezi Slaným a Smečnem.

Tu nechal vybudovat  v letech 1903-1904 hrabě Jindřich Clam-Martinic pro potřeby smečenského panství, zejména cukrovaru ve Studeněvsi. Její délka byla zhruba 15 km, rozchod byl pak 700 mm. Trať byla  provozována do roku 1932.
Sraz zájemců o tuto akci je v sobotu 16.3.2019 v 9.30 hodin na nádraží ČD ve Slaném, kde bude start zhruba 15 km túry po tělese bývalé železnice po trase Studeněves - Přelíc - Smečno. Je třeba mít tedy vhodnou obuv a oblečení. Účastníci cestou uvidí zajímavé pozůstatky této dopravní stavby, jako jsou klenutý cihlový most přes Řisutský potok za Studeněvsí, hluboký zářez mezi Studeněvsí a Přelící, násep přes údolí Šternberského potoka, můstek přes Muclavský potok u Smečna, hluboké zářezy před Smečnem a budovu bývalého nádraží úzkokolejky ve Smečně. Předpokládané ukončení akce je kolem 14.30 hodiny na Smečně, odjezd směr Slaný je možný autobusem ve 14.51 hodin, při občerstvení v místní restauraci pak dalším v 17.14 hodin.


Všichni zájemci o historii železnic jsou na akci srdečně zváni.

Pavel Nepil