SLÁNSKÉ NOVINY

Voda komplikuje rekonstrukci parku v Benaru

2020-08-15 15:22:38, - redakce

V minulém týdnu proběhlo několik jednání kolem prací na obnovení parku v Benaru.

Starosta města Martin Hrabánek, společně s novou manažerkou rozvoje města Magdalenou Stýblovou a předsedou investičního výboru Ladislavem Peškou diskutovali na slánské radnici se zástupci projekčního ateliéru manželů Krejčiříkových další postup stavebních úprav v parku v Benaru. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že pro další práce bude účelné rozdělit obnovu parku do 3 etap. 

V první etapě, která již byla zahájena letos a měla by být dokončena v příštím roce, by mělo dojít k revitalizaci střední části parku včetně některých vodních prvků. Předpokládá se, že tato část parku by pak mohla být v druhé polovině roku 2021 zpřístupněna slánské veřejnosti. 

Ve druhé etapě, cca v letech 2022 - 2023, by se pak přistoupilo k obnově sportovišť (minigolf, multifunkční hřiště), aquaduktu a zadní části parku.  

Nakonec ve třetí etapě by v návaznosti na zamýšlenou bytovou výstavbu v této části města došlo k revitalizaci i horní části parku, která přiléhá k areálu bývalé továrny Benar. 


Další jednání pak proběhlo přímo v areálu parku. Za město Slaný se jej zúčastnila manažerka rozvoje města paní Magdalena Stýblová a předseda investičního výboru, dr. Ladislav Peška. Dále pak zástupci projekčního ateliéru Krejčiříkových, za stavební firmu VHS pan Dalimil Kotas a další vodohospodářští odborníci. Důvodem schůzky bylo především vyřešení problému, na který narazila stavební firma při pozemních pracích a skrývce navážky v přední části parku. Plán rekonstrukce této části parku počítal s několika drenážemi na odvod podzemních vod, ale množství podzemních vod či pramenů, na které stavební firma při úpravě plochy parku narazila již těsně pod povrchem, projektanty zaskočilo. Ukazuje se, že bude nutný podrobnější geologický průzkum a také výrazné navýšení odvodňovacích drenáží. Práce v areálu tak budou muset být na několik týdnu přerušeny. 


 -red-