SLÁNSKÉ NOVINY

Vondráčkovo prázdno

2022-04-01 17:37:21, - redakce

V 80.letech minulého století si lidová pražská tvořivost přejmenovala nový tunel na vltavském nábřeží na "Husákovo ticho". Slaňáci si teď o prostorách slánského tržiště povídají jako o "Vondráčkovu prázdnu".

Podívejme se tedy, kde se toto "prázdno" místo dříve fungujícího tržiště vzalo. 

 V létě 2019 se začalo ve vedení města uvažovat o tom, že z městského prostředí budou odstraněny trvalé konstrukce tržních stánků. Důvodem nebylo to, že by snad nějak nevyhovovaly trhovcům, kteří zde nabízeli své zboží, ale proto, že v odpoledních a večerních hodinách se zde shromažďovala mládež, možná poněkud hlučná, možná páchající jiné nepravosti, což bylo příčinou kritiky některých občanů v okolí bydlících. I když jsem na jednání zastupitelstva města upozorňoval, že odstranění těchto stánků ničemu nepomůže, vedení města se této myšlenky nevzdalo. Místostarosta Vondráček přišel s myšlenkou zakoupit nové dřevěné stánky, které by bylo možné primárně využívat např. na vánočních trzích na náměstí a po zbytek roku pak na našem stálém tržišti. A tak se i stalo a ještě na podzim 2019 bylo cca za 320.000 Kč urychleně zakoupeno 6 těchto dřevěných stánků. Stánky byly v prosinci 2019 instalovány na náměstí a atmosféře vánočních trhů rozhodně napomohli. 

Následně byly v lednu 2020 rozebrány, uskladněny a od té doby je nikdo a nikde už neviděl. Na městské tržiště nikdy nedorazily. Je pravdou, že je možné, že jejich většímu využití, např. na dalších vánočních trzích, zabránila vládní proticovidová opatření. Ale proč nebyly instalovány na tržišti nám pan místostarosta Vondráček nikdy nevysvětlil. Byť se i pro jejich instalaci prostory tržiště opravovali nákladem dalších cca 300.000 Kč. 

Smutnou skutečností totiž je, že od odstranění původních stánků naše tržiště upadá. Trhovci, kterých ani dříve nebyl žádný velký počet, postupně přestali na naši tržnici jezdit. Proč také? Aby se úrovní prodeje, která vypadala mnohdy tak, že přes dvě bedýnky na zeleninu si přeložili jednu dřevěnou fošnu a na ní vystavili své zboží, vrátili někam do poloviny 19. století? Vystaveni dešti i větru, bez možnosti jakékoliv byť i jen částečné ochrany sebe či svých výrobků? Svůj krámek na tržišti zavřeli i Technické služby. A tak s mizejícími trhovci vymizel i zájem občanů. Proč chodit na tržnici, kde se jen občas objevil někdo s nabídkou zemědělských přebytků a proč jezdit na tržnici, kam jen omylem zavítá nějaký kupující? 

Když jsem před několika týdny poslouchal na jednom zasedání města pana místostarostu Vondráčka, jak vysvětloval, proč tomu tak je, kdy hledal příčiny všude možně jinde (= trhovci prostě vymizeli, nikdo už nikam nejezdí), jen ne u sebe a své odpovědnosti za daný stav, bylo mi toho našeho tržiště docela líto. Možná bych mu mohl i dát za pravdu, kdyby ovšem nějaký jiný podnikatel ze severních Čech nepořádal takřka každý druhý týden trhy na slánském náměstí, kam dokáže přivést desítky prodejců nejrůznějšího zboží i výrobků po celý rok. K nápravě současného tragického stavu našeho tržiště by tedy bylo třeba, aby si pan místostarosta připustil dvě věci: Že zrušení původních stánků bylo chybou, a že bez toho, aby trhovci měli na našem tržišti alespoň základní podmínky běžné pro svoji činnost v 21. století, se k nám nevrátí. Zatím se zdá, že nic z toho si pan místostarosta Vondráček přiznat nechce. 

Takže zatím, zdá se, budeme mít na našem tržišti jen "Vondráčkovo prázdno". 

 L.Peška 

zastupitel (Naše město)