Slánská politická scéna - ČSSD

ČSSD

Místní organizace ČSSD obnovila svoji činnost ve Slaném v roce 1990. Novým předsedou je Bc. David Koryta. Členy výboru jsou Natalie Fürstová, Ing. Milan Šourek, CSc., Jiří Víšek a Ing. Pavel Zálom.

Po komunálních volbách v říjnu 2014 se ČSSD zapojila do nově zformované koalice Změny. V zimě roku 2016 však začala tajně vyjednávat s představiteli ODS a dalšími pravicovými stranami ve Slaném. Zradu na voličích i dosavadních politických partnerech ukázala slánská ČSSD v dubnu 2016, kdy se její zastupitelé (Zálom, Víšek, Šourek) podíleli na mocenském převratu na slánské radnici a pomohli tak na vedoucí posty znovu instalovat v minulosti zdiskreditované pravicové funkcionáře ODS a dalších stran.
Tento postup vedení slánské ČSSD byl a je kritizován řadou jejich dlouholetých členů Zatím však bez jakékoliv reflexe vedení místní organizace ČSSD.

Kdo je kdo ve slánské ČSSD

ing. Pavel Zálom
Dohodou koaličních stran (tzv. koalice Změny) byl v listopadu 2014 zvolen starostou města. Záhy se však ukázalo, že na tuto funkci nestačí. Bohužel, ze svých nedostatků a chyb začal obviňovat osoby ve svém okolí, ať již politické partnery nebo zaměstnance úřadu. Na řadu svých spolupracovníků nebo zastupitelů podával nepodložené stížnosti na Ministerstvu vnitra či přímo trestní oznámení. Proto byl v březnu 2016 z funkce starosty odvolán. V té době však již s předsedou slánské ODS měl připravenu novou variantu koaliční dohody, která zcela popírala výsledky voleb i přání slánských občanů. Ale plně vyhovovala návratu k moci předchozímu vedení města z řad ODS. Ve snaze zachovat pro sebe výhodně placené místo ve veřejné správě zcela ignoroval přání voličů sociální demokracie ve Slaném.
Jeho osoba je spojena s řadou problematických kauz na městském úřadě. Zcela selhal při řešení pokuty UOHS. Z důvodů jeho vážných pochybení v kauze této pokuty na něj 11 zastupitelů města podalo trestní oznámení pro podezření z povinností při správě cizího majetku. Opoziční zastupitelé pravidelně navrhují jeho odvolání z funkce místostarosty. Zatím marně.