Slánská komunální scéna

Město Slaný a komunální scéna

Chronologie událostí let 2010 - 2013.

listopad 2013
Dne 25. listopadu zemřel starosta města, RNDr. Ivo Rubík.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/starosta-mesta-ivo-rubik-zemrel

listopad 2013
Místostarosta Hložek předložil na jednání mimořádného zastupitelstva úmyslně neúplné materiály, které se týkaly právních okolností výstavby parkovacího domu.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/lez-ma-kratke-nohy

říjen 2013
Na Městském úřadě proběhla první schůzka mezi zástupci firmy Koma a zastupiteli. Schůzku inicioval RNDr. Ladislav Peška (KSČM), dále se jí účastnil i MUDr. Jakub Heřman (USZ). Schůzky se odmítl zúčastnit místostarosta Hložek.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jednani-o-parkovacim-domu

říjen 2013
Policie zahájila vyšetřování okolností výstavby parkovacího domu. Hlavním podezřelým je starosta Rubík.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/policie-zahajila-vysetrovani-okolnosti-vystavby-parkovaciho-domu

září 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrzuje, že při výstavbě parkovacího domu ve Slaném došlo k nezákonným machinacím. Podezřelými jsou starosta města, dr. Rubík a městská rada.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/uhos-potvrzuje-nezakonnosti-v-kauze-parkovaciho-domu

červenec 2013
Politické strany i občanská sdružení ve Slaném vyzývají vedení města k zahájení rozhovorů a nápravě pochybení ve věci parkovacího domu. Starosta města tuto výzvu ignoruje.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/politicke-strany-vyzyvaji-vedeni-mesta

červen 2013
Na červnovém jednání zastupitelstvu města předkládá RNDr. Ladislav Peška (KSČM) řadu jednoznačných důkazů o tom, že celá realizace parkovacího domu, průběh výběrového řízení a výstavby tohoto objektu provázela řada pochybení a nezákonných postupů především starosty města, městské rady a některých úředníků.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/starosta-mesta-podezrely-ze-spachani-trestneho-cinu

červen 2013
Plánované investiční akce zadluží město cca na dalších nejméně 15 let a na částku 320 milionů korun.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zadluzeni-mesta-dosahne-320-milionu

březen 2013
Do provozu byl předán nový parkovací dům. Již od počátku je však zřejmé, že tento objekt provází řada provozních nedostatků.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/parkovaci-katastrofa

únor 2013
RNDr. Ladislav Peška společně se skupinou slánských sportovních funkcionářů připravuje projekt nové víceúčelové sprotovní haly ve Slaném. Nízkonákladový projekt evropských parametrů však končí v šuplíku vedení městského úřadu.

leden 2013
Nevoli občanů vzbudily změny parkovaání v centru města a především pak výrazné zdražení cen parkování a rozšíření zón placeného stání.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/parkovani-vyrazne-podrazi

prosinec 2012
Situace v městském zastupitelstvu se přiostřuje. Začíná epocha dlouhých jednání městského zastupitelstva a řady ostrých sporů. To prosincové trvalo téměř 7 hodiny a v jeho průběhu čelil starosta města návrhu na odvolání z funkce. Situaci ustál jen po dlouhém vyjednávání v táboru pravicové koalice.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/navrh-na-odvolani-starosty-mesta

listopad 2012
Vyjednávání mezi fotbalovým oddílem SK Slaný a skupinou investorů kolem bývalého ministra J. Dobeše skončilo vzájemným osočováním a rozchodem. Z původně ambiciozního plánu na povznesení slánského fotbalu se vyklubal obyčejný pokus o majetkové převzetí tohoto sportovního klubu.

říjen 2012
Krajské volby ve Slaném drtivě vyhrála levice - KSČM (21% hlasů) a ČSSD (22% hlasů). ODS zůstává na třetím místě (18%), zcela propadla TOP09. Členem krajského zastupitelstva se stává RNDr. Ladislav Peška (KSČM).
V senátních volbách zcela propadl dosavadní senátor Aleš Vondra (ODS), neuspěl ani slánský zastupitel S. Berkovec (TOP09). Vítězem a novým senátorem se stává kandidát ČSSD, dr. Mezian.

červen 2012
Začíná dlouhý seriál bojů občanů a zastupitelů proti výstavbě bioplynové stanice na Těhuli. Postupem času se ukazuje, že občané tento boj nevedou jen proti firmě OVUS, ale také proti starostovi Rubíkovi, který se odmítá řídit rozhodnutími městského zastupitelstva. Tato kauza a arogance moci, kterou zde reprezentuje starosta města a ODS je impulsem pro vznik občanského sdružení Občané města Slaného v čele s ing. Zlámalem. http://www.slanske-noviny.cz/clanek/bioplynova-stanice-ve-slanem

květen 2012
Tzv. Husitské dny resp. Napoleonské války jsou poprvé zpoplatněny. Řada občanů toto rozhodnutí nese nelibě a radnici za tento postup kritizuje. O proti předchozím letům je tak tato akce výrazně méně navštívena slánskými občany.

duben 2012
Město Slaný se marně snaží nabízet k prodeji pozemky v lokalitě "Na Hájích", aby bylo možné alespoň částečně pokrýt schodek rozpočtu města. Nedaří se ani zajistit dotaci na potřebnou rekonstrukci čističky odpadních vod. Brání tom přečdevším nevýhodná smlouva s Veolií, kterou starosta města před několika lety, bez toho, aby o tom informoval zastupitele města, podepsal. http://www.slanske-noviny.cz/clanek/penize-z-bruselu-neprijdou

březen 2012
Starosta města a jemu oddaní zastupitelé za ODS a též ČSSD odmítli velkorysou nabídku firmy VACCO na převzetí části parku U Benaru za symbolickou 1 korunu. http://www.slanske-noviny.cz/clanek/ani-zadarmo

březen 2012
Zastupitelstvo neodsouhlasilo prominutí milionové smluvní pokuty ing. Frolíkovi (ODS) za nedodržení podmínek pro rekonstrukci zakoupených objektů v areálu slánských kasáren. Ihned po zamítnutí tohoto návrhu, o což se zasloužili především zastupitelé za KSČM a ČSSD, ing. Frolík rezignoval na všechny své veřejné funkce ve slánském zastupitelstvu. http://www.slanske-noviny.cz/clanek/nasi-janosici

prosinec 2011
Město Slaný vytáhlo do boje proti hazardu. Byla schválena vyhláška, dle níž bude možné postupně výrazně snížit počet heren na území města.
Byl schválen rozpočet města na rok 2012 se schodkem 78 milionů korun a s dalšími nereálnými příjmy ve výši 50 milionů korun. Veškeré finanční rezervy města jsou na konci roku 2011 vyčerpány.

září 2011
Novým místostarostou města je zvolen Mgr. Hrabánek (nestraník za ODS).

srpen 2011
Na portálu www.slanske-noviny.cz se objevuje článek, ve kterém redakce SN upozorňuje na skutečnost, že výstavba parkovacího domu nebyla odsouhlasena městským zastupitelstvem. Připomíná se zde i skutečnost, že pravicová koaliční většina odmítla při hlasování o rozpočtu na rok 2011 umožnit samostatné hlasování o této stavbě. http://www.slanske-noviny.cz/clanek/hracka-pana-starosty2

červenec 2011
Dlouhodobé rozpory a neshody ve vedení města, především pak mezi dr. Rubíkem (ODS) a ing. Bartoníčkem (ODS), vrcholí odstoupením ing. Bartoníčka z funkce místostarosty města.

duben 2011
Starosta Rubík je poprvé hospitalizován ve slánské nemocnici. Potvzuje se u něj vážné onkologické onemocnění. Následná léčba však probíhá úspěšně a starosta se po několika měsících může vrátit zpět do úřadu.

březen 2011
Odrazem sporů v okresní organizaci ČSSD je i štěpení ve slánské ČSSD. Nakonec vítězí pragmatismus a v roce 2012 se oba znepřátelené oranžové tábory dělí do dvou základních organizací.

leden 2011
Starosta Rubík, tajně, bez vědomí městské rady a souhlasu městského zastupitelstva, podepisuje smlouvu na výstavbu parkovacího domu.

listopad 2010
O křehkosti uzavřených koaličních dohod a vzájemné nedůvěře svědčí volba starosty a městské rady. Odvahu k tajným volbám představitelé pravicové koalice nenalezli. Na dodržení dohod o obsazení dobře placených míst na slánské radnici musí být "vidět".

říjen 2010
V komunálních volbách ve Slaném překvapivě opět vítězí ODS. A to s větší převahou, než se asi i sama tato strana odvážila doufat. Je zjevné, že sebechvála a sebepropagace starosty Rubíka, mnohdy hrazená z městského rozpočtu, u slánských občanů opět zabodovala. Ostatní pravicové strany, jejichž lídři se ještě těsně před volbami vyjadřovali ve smyslu "se slánskou ODS již nikdy více" rychle mění své předvolební sliby a preference. Poté co starosta Rubík na svou stranu získal i 2 zastupitele za Unii sportu a zdraví je o středopravé koalici na další 4 roky ve Slaném rozhodnuto. Do opozice míří ČSSD a KSČM.