Slánská komunální scéna

Město Slaný a komunální scéna

Chronologie událostí let 2016 - 2017

Prosinec 2017
Okresní soud vynesl rozsudek ve sporu mezi městem Slaný a firmou KOMA Industry ve věci doplatku ceny za parkovací dům. Soud nepotvrdil teorie některých radních a členů vedení města (Zálom, Berkovec) o tom, že cena stavby by se měla snížit o desítky milionů korun. Faktické snížení ceny, v důsledku některých závad a nedodržení technických parametrů ohodnotil soud jen snížením ceny cca o 5 milionů korun. Soud zároveň potvrdil, že stavba byla vybudována nezákonně. Vinu za tuto nezákonnost nese tehdejší vedení města (v roce 2011 vedoucí funkce zastávali Rubík, Hrabánek, Hložek a Bartoníček). Dle rozhodnutí soudy by mělo město doplatit 33 milionů korun. Rada města se však proti tomuto rozhodnutí odvolala a soud se tak potáhne dále.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/rada-mesta-se-boji-rozhodnout

Říjen 2017
Po dlouhých jednání prosazuje vedení slánském radnice prodej části Technických služeb (tzv. odpadové hospodářství) do rukou privátní firmy AVE Kladno. V zastupitelstvu tento prodej podpoří jen těsná nadpoloviční většina, řada zastupitelů s vlastním prodejem i s navrhovanou cenou nesouhlasí. Vzápětí zvyšuje nyní již dominantní firma AVE Kladno cenu za svoz komunálního odpadu o 30% proti současnému stavu.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/megatunel

září 2017
Až s ročním zpožděním oproti původnímu harmonogramu byla zahájena rekonstrukce čističky odpadních vod. Naplno se tak projevila fatální nezkušenost vedoucích představitelů radnice s přípravou velkých investičních akcí.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/rok-zpozdeni


Červenec 2017
Radní Bartoníček nechal v prostorách městského úřadu instalovat pamětní desku protektorátního prezidenta Emanuela Háchy. S tímto krokem vedení slánské radnice vyslovila nesouhlas většina občanů Slaného. O několik týdnů později neznámá osoba tuto desku z radnice odnesla.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/protektor-z-radnice

Květen 2017
Okresní soud v Kladně odložil případ projednávání náhrady škody od skupiny bývalých radních v čele s Mgr. Hrabánkem. Důvodem byla skutečnost, že soud neobdržel od městského úřadu některé vyžádané podklady. Někteří zastupitelé odpovědnost za takto zmařené soudní jednání (které město stálo dalších více než půlmilionu korun) přisuzují místostarostovi města ing. Zálomovi, který byl pověřen dohledem nad průběhem tohoto řízení. Někteří v jeho jednání vidí nedbalost jiní možná i úmysl jak zabránit soudu se skupinou bývalých radních (Hrabánek, Hložek, Vašek, Šváb aj.) o náhradu škody, kterou městu způsobili.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-na-radnici-ruka-ruku-myje

Březen 2017
Zastupitel ing. Šmehlík navrhuje zařadit na program jednání zastupitelstva odvolání ing. Záloma (ČSSD), z funkce místostarosty města. Starosta Hrabánek (ODS) však hlasování o odvolání Záloma nechce připustit. Tento postup se pak v dalších měsících opakuje ještě několikrát.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zastupitele-se-boji-rozhodnout

Únor 2017
Po několika odmítavých rozhodnutích se nakonec firmě OVUS podařilo získat od zastupitelstva města souhlas na zřízení bioplynové stanice v areálu této firmy na Těhuli. Jejich snahu maximálně podporoval jak starosta Hrabánek, tak i poslanec Berkovec. Odpor občanů a části opozičních zastupitelů nestačil.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/radnice-proti-obcanum

Prosinec 2016
Zastupitelům města se přes odpor vedení města a městské rady podařilo prosadit rekonstrukci vytápění slánské nemocnice dle původně připraveného projektu.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/vitezstvi-pro-slanskou-nemocnici

Prosinec 2016
Jedenáct opozičních zastupitelů upozorňuje na podivné okolnosti za jakých získává od rady města městské zakázky firma Elektromontáže Stavby Slaný, kterou vlastní rodinní příslušníci radního Víška (ČSSD). Radní Víšek, prostřednictvím svého právního zástupce vyhrožuje signatářům této výzvy trestním oznámením.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/vitezstvi-pro-slanskou-nemocnici


Říjen 2016
Z funkce tajemníka městského úřadu odchází Mgr. Josef Herčík. Odmítl se stát jen loutkou v rukách nového vedení města a proto na svoji funkci rezignoval. Dlouho v této funkci nevydržela ani jeho nástupkyně, paní Budilová. I ona na tento post po několika měsíční zkušenosti práce s vedením slánské radnice rezignovala a později opustila městský úřad úplně.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/odchazeni-josefa-hercika


Říjen 2016
Na jednání zastupitelstva je starosta města Mgr. Hrabánek obviněn z podvodu. Na jeho pokyn byly zastupitelům předány úmyslně neúplné informace o záměru rekonstrukce vytápění ve slánské nemocnici. Snažil se tak ovlivnit rozhodnutí členů zastupitelstva ve prospěch jiného, mnohem nákladnějšího postupu této rekonstrukce.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/lhar-a-podvodnik


Září 2016
Akce "Zavřete jim huby". Vrcholem nedemokratických způsobů řízení městského zastupitelstva novým vedením slánské radnice bylo zářijové jednání tohoto orgánu. Nikdy v třicetileté historii práce zastupitelstva si žádný starosta či koaliční zastupitel nedovolil to, co navrhl člen rady města, pan Rubík (ODS). Na jeho návrh totiž koaliční zastupitelé zakázali jakoukoliv diskusi ke všem předkládaným bodům jednání zastupitelstva. Tedy přesněji, zastupitelé směli vystoupit za celé mnohahodinového jednání pouze dvakrát a to jen na 2 minuty. Koalice tento návrh s ochotou přijala. Všichni zástupci opozice pak na protest opustili jednací sál.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zavrete-jim-huby


Červen 2016
Z městského úřadu odcházejí všichni pracovníci úseku manažera rozvoje města v čele s ing. Grohmannem. Poslední, co pro město Slaný vyjednali je dotace na rekonstrukci čističky odpadních vod (ČOV) ve výši 64 milionů korun. Při předávání dokumentace k projektu rekonstrukce ČOV se, dle svědectví některých účastníků tohoto aktu, pokusil místostarosta, ing. Zálom, zcizit či utajit část předávané dokumentace.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/75-milionu


Květen 2016
Nové, tzv. Hrabánkovo vedení začíná postupně demontovat všechny pozitivní kroky, které připravila předchozí rada města. První na řadě bylo zrušení příprav výstavby nové sportovní haly. Dalším pak převzetí správy vodovodů a kanalizací městem. Zastavena byla i připravovaná rekonstrukce vytápění slánské nemocnice.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/co-vsechno-nebude


duben 2016
Nové vedení města zahájilo ihned po svém převzetí moci na slánské radnici předem připravené čistky. Jako první měl být odvolán ředitel KZMS, pan Ivo Horňák, na jehož post si brousil zuby bývalý místostarosta města, J. Hložek. Obrovské pobouření slánské veřejnosti nad tímto bezprecedentním rozhodnutím však přimělo starostu Hrabánka a místostarostu Záloma svůj záměr přehodnotit a tak pan Hložek získal za podporu nové koalice místo archiváře na slánské radnici.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/je-to-hnus-velebnosti---ohlasy


duben 2016
Bývalý starosta města byl na své odvolání dobře připraven. Již od listopadu 2015 tajně vyjednával s ODS a dalšími tehdy opozičními stranami o svržení koalice Změny. Tento krok se mu podařil a měsíc po svém odvolání z funkce starosty se ing. Zálom vrací na post místostarosty města. Do funkce starosty je zvolen Mgr. Hrabánek a radnici opanuje nová koalice ODS - ČSSD - ANO - STAN.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slansky-prevrat


březen 2016
Intriky starosty Záloma (ČSSD) přerostly únosnou mez. Poslední kapkou pro koaliční zastupitele bylo zjištění, že starosta napsal na Ministerstvo vnitra udavačský dopis, ve kterém obvinil většinu členů rady města ze snahy tunelovat město. Na návrh zastupitele Šmehlíka byl ing. Zálom dne 7. března odvolán z funkce starosty města.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/starosta-mesta-byl-odvolan


únor 2016
Rada města musela řešit problém narůstajícího počtu dětí nastupujících do prvních tříd základní škol. Podařilo se nalézt další prostory vhodné pro zřízení nových učeben.
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zajisteni-skolni-dochazky-bude-prioritou