Slánská politická scéna - SPO

SPO

(k 1.9.2014):
Strana práv občanů ve Slaném vytvořila pro komunální volby 2014 koalici s KSČM a nezávislými kandidáty. Kandidáty SPO do městského zastupitelstva tak nejdete na kandidátce Naše město.

(k 1.8.2010):
Nově vzniklá strana na slánské politické scéně byla ustavena na začátku roku 2010. V současném městském zastupitelstvu je z řad členů této strany pan Luboš Šmehlík, který v roce 2006 kandidoval jako nezávislý na kandidátce KSČM.

Do podzimních komunálních voleb vstupuje slánská SPO s těmito základními představami:
Členové MO SPO Slaný a sympatizanti SPOZ jsou přesvědčeni, že výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR nás opravňují sestavit kandidátku pro volby do zastupitelstva královského města Slaný, předstoupit před slánské voliče s programem, aktualizovaným a konkretizovaným na místní poměry města a ucházet se o jejich důvěru. Motto našeho programu: "Královsky žít v královském městě".
I v nadcházejících komunálních volbách se bude rozhodovat, jak se nám všem, obyvatelům královského města Slaný, bude dařit. Půjde o to, zda opětovně nastartujeme rozvoj města ve všech oblastech jeho života. Zdůrazňujeme ve všech oblastech, protože v posledních letech tomu tak nebylo. HLAVNÍM CÍLEM POLITIKY MO SPOZ VE SLANÉM BUDE KVALITA ŽIVOTA KAŽDÉHO OBČANA KRÁLOVSKÉHO MĚSTA SLANÝ. BUDEME PROSAZOVAT, ABY VŠICHNI OBČANÉ MĚSTA MĚLI SKUTEČNĚ STEJNÁ PRÁVA A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PROSADIT SVÉ ZÁKONNÉ POŽADAVKY. VYMÝTÍME ROZDÁVÁNÍ PAŠALÍKŮ V ÚTVARECH A SPOLEČNOSTECH SPRAVOVANÝCH MĚSTEM. PROSADÍME PODÁVÁNÍ PŘEHLEDNÝCH INFORMACÍ O ZADÁVÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VÝSLEDCÍCH, ALE I ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ MĚSTA. ZAHÁJÍME VEŘEJNOU DISKUZI (REFERENDUM) PŘI REALIZACI ZÁSADNÍCH PROJEKTŮ PŘESAHUJÍCÍCH INVESTIČNÍ NÁKLADY 30 MILIÓNŮ KORUN ČESKÝCH (např. Parkovací dům)
Volební program brzy představíme po jednotlivých oblastech a to:
1. Státní správa a samospráva. 2.Hospodaření města. 3.Vzhled města. 4.Životní prostředí. 5.Doprava. 5.Bezpečnost. 6. Bydlení.