SLÁNSKÉ NOVINY

Cestovní ruch dneška, aneb masakr motorovou pilou

2020-03-20 12:51:00, - redakce

Dopady šíření koronaviru po světě a související opatření různých vlád a států mají na segment cestovního ruchu naprosto fatální dopad. 

Asi není třeba zdůrazňovat, že za 30 let podnikání v oblasti cestovního ruchu jsem nic podobného nezažil. Ale píši tyto řádky pro občanskou veřejnost proto, aby si i ti, kteří nejsou přímými aktéry tohoto zhroucení jednoho dříve fungujícího segmentu hospodářství, uvědomili v čem se nyní nacházíme. Jak to tedy vidíme v CK SLAN tour ...? 

O CK SLAN tour jsem vždy hrdě říkal, že je to finančně velmi solidně založená firma, a že jí nějaké krátkodobé výkyvy nemohou vážněji ohrozit. Říkám to i nyní, ale již s tím vědomím, že i my dnes bojujeme o holé přižití. Máme finanční rezervy, které nám, doufám, umožní přežít období několika nejbližších měsíců. Ovšem to je jev v byznysu cestovního ruchu poměrně ojedinělý. Řada cestovek a agentur je na tom finančně mnohem hůře. Netroufnu si odhadovat nějaké přesné procento, ale o tom, že to bude výrazně nad 50% stávajících subjektů, jsem přesvědčen. Cestovky žijí z tzv. marže či provize, tedy z 5-10-15 procent, které si ukrojí z inkasované platby od klienta, než ji pošlou někam dále (touroperátorovi, hotelu, letecké společnosti apod.). A když nejsou žádné, ale doslova žádné tržby (do SLAN touru přišla poslední objednávka začátkem minulého týdne), tak nemáte prostě žádné peníze na provoz, mzdy, nájem, elektřinu, telefony apod. V cestovním ruchu, a teď myslím především na touroperátory a agentury, se bude propouštět (to se nevyhne patrně ani CK SLAN tour) ale také zavírat "krám" (tomu se my, doufám, vyhneme). Podobná situace je i v oblasti hotelnictví. Hoteliérům byla přímo zakázána jakákoliv činnost. Takže i oni mohou povětšinou jen propustit zaměstnance, vypnout přívod vody, plynu a elektřiny a čekat.  

Do našeho segmentu hospodářství se bohužel logicky začíná vracet jev, který jsem již dlouho neviděl - a tím je druhotná platební neschopnost. 

Začíná to především u leteckých společností! Chápu, že i ony jsou současnou krizí výrazně dotčeny, a že i řada z nich se ocitá na pokraji krachu, ale tak masivní zneužití vlastního dominantního postavení v daném segmentu, nepamatuji. Pro většinu leteckých společností přestala platit jakákoliv pravidla, zákony či nařízení. Dříve bylo obvyklé, že když letecká společnost zrušila let, vrátila peníze které utržila za letenku. To dnes prakticky neexistuje. V lepším případě vám letecká společnost umožní změnit termín vašeho letu na jiný, v horším případě ani to. V posledních dnech jsem zaznamenal několik případů kdy let je sice zrušen, ale vaše rezervace je stále platná! Tudíž vy se nemůžete domoci jakékoliv náhrady letu. Dopídit se nějaké informace o refundaci zrušených letenek na stránkách nízkonákladových leteckých společností je úkol, s kterým by si neporadil ani Sherlock Holmes. Zaznamenal jsem i situace, kdy např. letecká společnost i nadále provozuje linku Praha - Miláno, i při vědomí, že ani z ČR do Itálie ani opačným směrem nesmí nikdo letět, přesto, že letadlo létá sem a tam zcela prázdné. Je totiž pro ni výhodnější nerušit provoz linky, protože když má vybrané peníze za letenky od cestujících (kteří sice letět nemohou) a let nezruší, tak nemusí nic vracet. 

Obdobná situace je i u některých zahraničních hotelů. Doslova mne šokoval přístup jednoho belgického hotelu, kterému jsme v řádném termínu uhradili platbu za příjezd naší skupiny, ale když jsme jej kontaktovali minulý týden s tím, že občané ČR nemohou vycestovat, a že i v Belgii platí restriktivní opatření (zavřené restaurace, bary muzea, galerie, ...) tak odvětil, že ho to nezajímá, a že nám bude účtovat 100% storno. Tedy že nám nevrátí ani korunu (resp. euro). 

Musím přiznat, že tyto dopady nelze nepřenést částečně i na naše klienty. Mohu říci, že vracíme zpět všechny peníze, které jsme od klientů inkasovaly a jsou v držení naší CK (tedy neodešly za platby na třetí subjekt). Na vlastní režii a provoz kanceláře si nenecháváme naprosto nic. A tak se nám daří vracet klientům vesměs 80-90% uhrazené částky. Naprostá většina klientů to chápe, a dokonce nám mnohdy i děkují za velmi vstřícný postoj. Ale jsou i tací, kteří mají pohled jiný. Pohled plný paragrafů, zákonů či rad od renomovaných právníků, kteří přeci vědí, co je pro jejich klienta nejlepší. Snažím se argumentovat tím, že zrušení zájezdu nenastalo vinou cestovní kanceláře, že jsou zde jasné známky tzv. vyšší moci, které naše CK nemůže ovlivnit, a že de facto to, že klient nemůže vycestovat na objednanou dovolenou je problém na jeho straně - on má zakázáno vycestovat mimo ČR, nikoliv cestovka - ta mu tento zájezd či pobyt bez problému zajistí. Ale většinou tato argumentace nepadá na úrodnou půdu. Ale s tím nic nenadělávám. Snažíme se ke všem klientům ve SLAN touru přistupovat stejně, ať nás chválí, nebo nám spílají. Samozřejmě, každá výtka nás mrzí, ale bohudíky zatím nejsme ve stavu, jako některé jiné cestovky, kterým již hrozí vzpoura (či rezignace) zaměstnanců, kteří odmítají chodit do práce, kde jim neustále nějaký zákazník nadává nebo na ně křičí. Jsem rád, že máme ve SLAN tour zaměstnance, které své práci rozumí a dělají vše co mohou, aby pro naše klienty udělali vše, co je v jejich možnostech. 


 Ladislav Peška 

jednatel SLAN tour, s.r.o.