SLÁNSKÉ NOVINY

Další listopadové jednání zastupitelstva

2018-11-25 09:40:46, - redakce

Ve středu 28. listopadu proběhne další jednání městského zastupitelstva.

Na ustavujícím zasedání nového městského zastupitelstva neproběhly volby výborů zastupitelstva. Nepodařilo se ani obsadit všechna místa v radě města. To jsou hlavní důvody proč starosta města, Mgr. Hrabánek, svolává v krátké době další jednání zastupitelstva.
Vedle několika ryze formálních finančních návrhů  obsahuje návrh programu jednání především volby do městských orgánů.
Zastupitelé by měli zvolit zástupce města do orgánů nově zřizované společnosti Slavos Slaný s.r.o.
Opakovat se budou též volby do městské rady. Na ustavujícím zasedání nebyli za členy rady zvoleni z řad navrhovaných členů koalice pánové Šváb (ODS) a Rubík (ODS). Dostatečný počet hlasů neobdržel ani pan Pánek (Svobodní) a tak došlo ke změně původního návrhu na počet členů rady. Ten byl z původních 9 členů změněn na pouze sedmičlennou radu města.    Předpokládá se, že starosta města opět navrhne rozšíření počtu členů na původně zamýšlených devět. Zda se o 2 volné pozice budou ucházet opět pánové Šváb a Rubík nebo koalice navrhne jiná jména, uvidíme až ve středu odpoledne.

V pátek 23. listopadu proběhla v kanceláři starosty města pracovní schůzka zástupců většiny politických stran zastoupených v městském zastupitelstvu.  Na ní se zúčastněné strany dohodly na způsobu obsazení jednotlivých výborů. Všichni představitelé stran potvrdili základní princip, že každá strana zastoupená v městském zastupitelstvu má nárok na účast svého zástupce v každém výboru zastupitelstva.  Představitelé stran se shodli rovněž v návrzích na předsedy jednotlivých výborů - finanční výbor by měl vést pan Jirák (ODS), kontrolní výbor ing.  Šmehlík (Naše město), výbor pro parkovací dům pan Kozelka (ANO) a investiční výbor dr. Peška (Naše město). Tyto dohody však samozřejmě musí ještě potvrdit zastupitelé města na středečním jednání.