SLÁNSKÉ NOVINY

Když se dva perou, třetí se směje

2011-03-22 07:16:47, - redakce

Celková situace "Palácového převratu" ve slánské ČSSD byla popsána v příspěvku kolegy Dosoudila. Zastavím se pouze u některých skutečností které článek nezmínil a pokusím se analyzovat.

Především bych ráda upozornila na fakt, že ona úporná a jak ukázal další vývoj nepatřičná snaha o odvolání úřadujícího předsedy MO Slaný nemusí být náhodným excesem hrstky nespokojených.

Ve straně, jak známo probíhá boj o vedení na celostátní úrovni jako logický důsledek odlivu silných vůdčích osobností, mimo jiné i Jiřího Paroubka. Doposud jsem neslyšela žádnou seriozní analýzu posledních voleb a neustále opakovanou frázi, že "kdo prohrál volby má odstoupit" považuji za účelovou a nebezpečnou. V některém z příštích článků se pokusím členské základně nabídnout k úvaze několik námětů o nichž, jak jsem osobně přesvědčena, je potřeba diskutovat přinejmenším pro ujasnění pojmů, dnes se však omezím pouze na upozornění, že poslední volby, po nichž Paroubek bohužel odstoupil nebyly volbami prohranými (i když volební lídr Tvrdík by zasloužil?). To, co následovalo pouze dokresluje marasmus české politické scény. Je-li vítězi zákulisními intrikami znemožněno sestavit vládu, pak se jedná o facku demokracii, nikoliv porážku vítězné strany! Důsledek tohoto "nedopatření" je, že se ve straně vyrojili "reformátoři" kteří, ač o poměrně silnou pozici ČSSD na politické scéně nemají zásluhy, přicházejí s líbivými proklamacemi "bezkonfliktnosti" vůči médiím, krasořečí o vstřícnosti k pravicovým stranám a podobně. Že byl ve vedení potvrzen inteligentní, charakterní, klidný a zkušený Sobotka svědčí o zdravém rozumu většiny členů strany. Pokud by tedy v celostátním vedení měli zvítězit "jiné" síly, je třeba vyměnit nejdříve vedení místních organizací z nichž vzejdou delegáti konference volící celostátní orgány. Poměrně důkladná příprava převratu ve Slaném na mě činí dojem, že se nejedná o náhodné vzplanutí emocí nespokojenců. Také skutečnost, že se na její přípravě a průběhu přímo podíleli funkcionáři "vyšších sfér" mě utvrzuje v přesvědčení, že nešlo o záležitost lokálního významu.

Každopádně už teď slaví úspěch  ten  KDOSI, jemuž se podařilo vnitrostranický boj inscenovat. "Rozděl a panuj", říká staré přísloví. A také "Když se dva perou, třetí se směje!.  Zkusme hádat, myslím, že ani nemusíme třikrát , kdo se z bojů v ČSSD bude smát tentokrát.

 

 

                                                                                              Ina Gajzlerová