SLÁNSKÉ NOVINY

Město Slaný zvýší podporu sportovních organizací

2019-01-02 15:53:35, - redakce

Vedle navýšení částky v rozpočtu města, která je určena na dotaci na činnost sportovních organizací ve Slaném, dochází od 1. ledna 2019  i ke změně podpory sportovních oddílů, které využívají sportovišť VSH. Tedy fotbalu, hokeje a basketbalu.

Již v listopadu loňského roku jsem společně se starostou města, Mgr. Hrabánkem,  inicioval schůzku sportovních oddílů s vedením města a VSH, na které se diskutovaly  některé aktuální problémy činnosti jednotlivých sportovních oddílů (SK Slaný, HK Lev Slaný a BC Slaný) a také provozu sportovišť pod správou VSH.  Mým hlavním cílem bylo dosáhnout toho, aby se zjednodušil dosavadní těžkopádný systém dotovaní nájmu za užívání sportovišť VSH jednotlivými oddíly. Cílem bylo najít takovou formu využívání sportovišť sportovními oddíly, při které by nebyl tento pronájem zatěžován dodatečnými odvody DPH.  Klíčové pro nalezení vhodného řešení bylo právní stanovisko, které získal pro tento účel jednatel VSH, pan Hlavatý. Následně pak již bylo možné hledat optimální řešení smluvních vztahů mezi Městem Slaný jako majitelem sportovišť, VSH jako jejich provozovatelem a sportovními oddíly jako jejich uživateli. Toto řešení se podařilo nalézt a tak na další schůzce, která proběhla v polovině prosince za účasti představitelů vedení města (starosta Mgr. Hrabánek, místostarosta p. Vondráček), zástupců Našeho města (zastupitelé dr. Peška a ing. Šmehlík) a jednatele VSH (p. Hlavatý) došlo k nové dohodě o způsobu rozdělení vyčleněných financí na podporu výše jmenovaných sportovních oddílů a jejich využití na pronájem jednotlivých sportovišť. Dle této nové dohody by mělo dojít k uzavření nových smluv  mezi městem Slaný a VSH a městem Slaný a těmito sportovními  oddíly. Předpokladem úspěšného jednání bylo to, aby  nové řešení  zlepšilo podmínky všem zúčastněným stranám, což se myslím podařilo. Z pohledu města se odbourá zbytečná administrativa, VSH získá více prostředků pro správu a provoz sportovního areálu a jednotlivé sportovní oddíly získají více hodin pro svoji sportovní činnost.
Samozřejmě, pár věcí se ještě musí dotáhnout: Místostarosta Radek Vondráček   musí připravit potřené nové smlouvy mezi jednotlivými subjekty, rada města musí odsouhlasit jejich znění a zastupitelstvo pak změnit specifikaci některých rozpočtem daných finančních parametrů. Ale to už jsou  administrativní maličkosti, které by neměly zabránit tomuto, podle mne, pro všechny zainteresované strany výhodnému řešení.

L.Peška
zastupitel, Naše město