SLÁNSKÉ NOVINY

Musíme to opravit ...

2019-11-26 20:39:15, - redakce

V rámci plánu prioritních investičních akcí na rok 2020 bylo přijato rozhodnutí o zahájení řady velkých oprav budov a objektů v majetku města.

Byty v objektu Spořitelny

Jedná se o rekonstrukci 5 bytů v objektu "Spořitelny" na ulici E. Beneše, které jsou  dlouhodobě neobsazeny, neboť je nelze s ohledem na jejich velikost, dispoziční uspořádání i technický stav pronajmout. Investiční výbor doporučil jejich rekonstrukci na  7 bytů se samostatným vstupem v 1. až 3. patře severního křídla objektu. Součástí rekonstrukce bude i nezbytná výměna všech rozvodů a zateplení střechy a stěn u podstřešních bytů. Celkové náklady rekonstrukce dosáhnou cca 10 milionů korun.

Předpokládá se, že na obsazení těchto nových bytů v naprosto  exkluzivní lokalitě města, bude velký zájem. První nájemci by se mohli stěhovat již na konci příštího roku. 


Okresní dům

Okresní dům představuje  významnou dominantu města. Novorenesanční objekt z roku 1902, který je zapsán na seznamu kulturních památek města Slaný,  je však již přes 20 let prázdný a postupně chátrá. Po několikaletých diskusí o jeho možném dalším využití se zastupitelé shodli na jeho proměnu v komunitní centrum jehož součástí by byla i městská knihovna a reprezentativní prostory slánské radnice. V objektu Okresního domu by měla nalézt místo i malá kavárna. Původní záměry vedení města však byly výrazně zbržděny tím, že městu Slaný se zatím nepodařilo získat původně přislíbenou dotaci ve výši 30 milionů korun, která by výrazně napomohla financování celé rekonstrukce. Odhadované celkové náklady jsou  totiž poměrně vysoké - až  75  milionů korun. V současné době se připravuje projekt na tuto rekonstrukci a k její postupné realizaci přistoupí město patrně nejdříve v roce 2021.


Aquapark

Aquapark slouží slánským občanům již více než 20 let. A jeho částečná rekonstrukce je již opravdu nutná. V příštím roce se připravuje oprava stropu bazénu a také jeho zateplení, které by mělo snížit vysoké provozní náklady tohoto objektu.

Technické posouzení stavu plavecké haly  doporučilo provést výměnu stávajících podhledů. S tím přímo souvisí i výměna osvětlení haly, které je dnes zabudováno do podhledů a je nevyhovující, zejména z hlediska údržby a spotřeby elektrické energie. Další součástí je i nezbytná výměna strojovny a příp. i rozvodů vzduchotechniky. Z hlediska možných dotací a energetických úspor bylo doporučeno zároveň řešit i zateplení objektu, kdy by došlo k doplnění izolace stropu, snížení podhledu a zateplení prosklených stěn do tribuny a částečně i směrem k atletickému stadionu. 

Zahájení rekonstrukce se plánuje na druhou polovinu roku 2021 a po dobu jejího trvání bude plavecký bazén uzavřen. Celkové náklady jsou odhadovány na 20 milionů korun. 


Plovárna

Areál letního koupaliště neodpovídá současným hygienickým, provozním ani estetickým požadavkům kladeným na veřejná koupaliště. Pro provoz venkovního koupaliště je zásadní kvalita bazénů a bazénové vody a dále zázemí pro návštěvníky (šatny, sociální zařízení, občerstvení) a rovněž zázemí pro personál a údržbu areálu. Město Slaný má výjimku z hygienických předpisů, která mu dovoluje provozovat toto letní koupaliště do léta 2020. Poté musí dojít k zásadní rekonstrukci, nebo k uzavření celého areálu.  V současné době se zpracovává projektová dokumentace tak, aby hned na podzim 2020 mohly být zahájeny potřebné stavební úpravy. O definitivní podobě nového areálu však budou muset ještě rozhodnout zastupitelé města. Původní rozpočet na rekonstrukci jen bazénové části, nikoliv zázemí areálu, hovořily až o 90 milionech korun. A to se řadě zastupitelů zdálo příliš. V případě, že dojde k dohodě na omezení některých zamýšlených částí nové podoby slánské plovárny, mohli by se slaňáci vykoupat v nových bazénech již v létě 2021. Nedošlo by tedy k žádnému omezení letního provozu plovárny.  


Mexiko

Již několikrát  se zastupitelstvo města zabývalo též otázkou rekonstrukce ubytovny v Ouvalově ulici. Polovina objektu je v současné době v havarijním stavu a je již několik let uzavřena. Náklady na celkovou rekonstrukci jsou odhadovány na 52 milionů korun, zhruba polovinu by však měla pokrýt dotace. 

Předpokládá se, že celá rekonstrukce bude rozdělena do dvou fází (etap). V 1. etapě bude opravena střecha a ta část objektu, která je v současné době uzavřena. Následně (v 2. etapě) pak aktuálně užívaná část objektu. Po realizaci této opravy by mělo být v ubytovně "Mexiko" k dispozici 31 bytových jednotek, především pro sociálně  slabé spoluobčany. Zahájení rekonstrukce je plánováno na říjen 2020 a dokončení celé rekonstrukce pak na podzim 2022.


Ladislav Peška

předseda investičního výboru zastupitelstva města