SLÁNSKÉ NOVINY

Na lavičce s RNDr. Ladislavem Peškou (2. část)

2018-10-03 14:12:47, - redakce

Přinášíme druhou část rozhovoru s dr. Ladislavem Peškou (Naše město). Tentokráte se zamýšlí především nad situací v zastupitelstvu  i možné dalším vývoji po komunálních volbách.

Situace v zastupitelstvu je poněkud napjatá ?
Já jsem strávil v městském zastupitelstvu téměř tři desetiletí, ale nepamatuji, ani v dobách těsně po sametové revoluci, že by byla atmosféra v zastupitelstvu tak vyhrocená, jako v tomto končícím volebním období. Není žádným tajemstvím, že např. s bývalým dlouholetým starostou města, dr. Ivo Rubíkem, jsme se v některých zásadních věcech ve správě města dost výrazně rozcházeli, ale vždy to bylo na základě nějaké korektní diskuse. Každé zastupitelstvo bez výjimky začínalo tím, že jsme se na úvod jednání pozdravili a podali si ruce. To je věc, které jsem si velice vážil a o to více ji oceňuji dnes. Potkávali jsme se s Ivem i na krajském zastupitelstvu a vždy jsme se společně snažili na této krajské půdě vyjednat pro naše město co nejlepší podmínky. Bohužel, současná situace spíše připomíná politickou válku, kde jedna strana po druhé "střílí" trestními oznámeními či soudními žalobami. Bylo by jednoduché teď říci, že za to mohou právě ti druzí. Ale tím bychom tento problém určitě nevyřešili. Možná je to tím, že po odchodu dr. Rubíka se jeho nástupci nedokázali vyrovnat s náročnými  požadavky na kvalitu práce při řízení města. Možná, že těch chyb,  nedostatků a omylů je  příliš mnoho, na což jsme v minulosti nebyli tak zvyklí. Je pro mne obtížné k těmto chybám mlčet, nevšímat si jich, jakoby je přehlížet. Ale zároveň  chápu, že když někoho dlouhodobě kritizujete za jeho omyly a nedostatky, že to k pozitivní a pracovní atmosféře v zastupitelstvu příliš nepomáhá. A i když nadcházející komunální volby mohou do zastupitelstva přivést i nové tváře nezatížené starými spory, obávám se, že mnoho jich nebude. Stačí se podívat na složení kandidátek, kde nové kandidáty najdete na předních místech jen sporadicky. A  tak se trochu  obávám, že nebude snadné změnit celé pracovní prostředí tohoto městského orgánu. Dá se předpokládat, že většina současných lídrů jednotlivých politických uskupení, se objeví i v novém zastupitelstvu, a jsem poněkud skeptický v naději, že by se jejich styl práce s novým volebním obdobím  nějak významně změnil. Samozřejmě, byl bych rád, kdyby se do vedení města prosadili noví lidé. Ona práce zastupitele, pokud ji chcete vykonávat zodpovědně, není tak jednoduchá, jak se může někomu na první pohled zdát. Množství zákonů, informací, usnesení  a rozhodnutí, které musí zastupitel obsáhnout, není právě malé. Je k tomu potřeba i určité časové období, aby člověk toto obsáhl. A tak jsem velmi rád, že v minulých volbách se do zastupitelstva dostali noví mladí lidé, kteří se za právě  uplynulé čtyři roky měli možnost něčemu naučit a mohou tak ty někdy už přestárlé zastupitele, ke kterým se počítám i já, v jejich práci pomalu vystřídat. Oceňuji především Jirku Hůlu, Tomáše Drholce, Martina CílkaHonzu Chyského, ve kterých, pokud ve svém elánu a v  práci pro město vytrvají, vidím  naději, že jeho správa bude v budoucnu v lepších rukách, než je nyní.


Koho volit?
Tohle je takový předvolební rozhovor, ale nebylo by seriozní, abych tady dával nějaká doporučení, když se sám  ucházím o přízeň slánských občanů. Tak snad jen několik obecných poznámek. Byl bych moc rád, kdyby se slánští občané snažili získat více informací o tom, jak si jednotliví zastupitelé vedli v uplynulých čtyřech letech. Bohužel,  na jednání zastupitelstva chodí občanů  jen minimum. Kdyby tomu bylo jinak, možná by byli velmi překvapeni, co se u nás ve Slaném děje. Když o tom někdy vyprávím svým kamarádům někde u piva, tak mi nechtějí věřit, co vše je u nás možné. Ale stručně: Pokud je někdo spokojen s tím, jak funguje v posledních letech slánská radnice,  souhlasí s tím, že si radní přidělují zakázky města či jiné finance jak na běžícím pásu, platíme jednu pokutu za druhou za nekompetentní rozhodnutí našich představitelů města, pak ať klidně volí znovu ODS či ANO. To jsou strany, které se podílejí na současném vedení města a již předem avizují, že si po volbách chtějí rozdělit vedoucí místa na slánské radnici. Pokud si myslíte, že by věci veřejné mohli i u nás ve Slaném fungovat lépe, pak je třeba se poohlédnout po jiných stranách  a kandidátech. Že to jde dělat i jinak, to už některé strany či osobnosti prokázaly, byť bohužel k nápravě různých hříchů minulosti měly jen velmi omezený čas. Takže pokud sdílíte tento náhled, pak je asi pro vás vhodné si vybírat mezi Unií sportu (USZ), Svobodnými či Naším městem.


Co slánská  ČSSD?
To, co se stalo ve Slaném s touto stranou mne dost mrzí. Po řadu let jsme společně se zástupci sociální demokracie seděli v tzv. opozičních lavicích a naše spolupráce byla velice dobrá. Nynější vedení ČSSD ve Slaném se však zjevně upnulo jen a jen na získání několika dobře placených míst na slánské radnici, spolupráci s ODS a na jakoukoliv levicovou politiku ve prospěch slánských občanů zcela rezignovalo. Dost dobře si nedovedu představit, po té, co v posledních letech předváděl za práci ve vedení města pan Zálom, či v radě města pan Víšek, že by někdo ve Slaném chtěl, aby v tomto  "díle" tito pánové dále pokračovali.  Události posledních dní, kdy představitele slánské ČSSD vyšetřuje Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb,   mne utvrzují v tom, že někteří vedoucí činitelé této strany - pan Zálom, pan Koryta, možná i další, zcela ztratili jakoukoliv soudnost. Zneužívat ke svým politickým cílům naše seniory - co může být odpornějšího?!
Můj osobní odhad je, že slánská ČSSD  bude mít hodně problémů vůbec překročit 5% hranici pro vstup do zastupitelstva. Ale o tom rozhodnou jen a jen slánští občané.

Po posledních komunálních volbách jste byl součástí tzv. Koalice Změny, ale ta moc dobře neskončila ?
Ano, to je pravda. Některé věci nás zaskočili, nebyli jsme připraveni na obsazení všech funkcí ve vedení slánské radnice tak, jak si to situace vyžadovala a proto se do čela města dostal člověk, který morálně i odborně zcela selhal.  Následně se pak ukázalo i to, kdo má jakých charakter, kdo drží slovo a kdo jen touží po nějakém osobním prospěchu.
Ale poučili jsme se a nyní jsme na tuto nebo podobnou situaci připraveni mnohem lépe.
  
Co byste chtěl říci závěrem?
Do komunálních voleb v roce 2014 jsem šel s heslem "Nezáleží na stranách, záleží na lidech". A pořád si to myslím.  Bohužel, volební systém přímo nutí jednotlivé kandidáty, aby se spojovali v nějaké politické či volební strany. Ale to je jen vnější obálka, která o skutečném kandidátovi mnoho neříká. Osobně jsem dokázal v uplynulých 30 letech spolupracovat s lidmi z jakékoliv politické strany.  Podstatné pro mne, je jaký má daný člověk charakter, jak je pracovitý, zda při práci zastupitele myslí v prvé řadě na sebe nebo na město a jeho občany. A proto mohu říci, že s některými lidmi, kteří dnes sedí ve slánském zastupitelstvu si rozumnou spolupráci neumím představit. Mám na mysli především pány Berkovce (ANO), Záloma (ČSSD) či Bartoníčka (OMS). Tito lidé městu ani jeho občanům nic nepřinášejí, naopak, pouze práci v zastupitelstvu či na radnici škodí. A naopak na straně druhé, je zde řada lidí, kterých si vážím a jsem kdykoliv připraven jim s čímkoliv v této jejich práci pomoci. Slaný a jeho občané potřebují, aby se v novém volebním období začalo z jiného konce, než z kterého se nyní končí. Já  k tomu  jsem připraven.


První část rozhovoru najdete zde:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/na-lavicce-s-rndr-ladislavem-peskou