SLÁNSKÉ NOVINY

Ohlédnutí

2019-12-24 08:25:16, - redakce

Byl to ve Slaném zvláštní rok. Možná bych řekl po řadě let vskutku přelomový. Po několika desetiletích diktatury jedné strany a následném čtyřletém období  bratrovražedných válek na které musí být každý občan - husita právem hrdý, se letos ve Slaném neválčilo.

Zkusím se tedy  trochu ohlédnout  za několika událostmi, které mi utkvěly v paměti.
Každý znalec slánské komunální scény musí souhlasit, že začátek převratných událostí letošního  roku začal již v říjnu roku předcházejícího. Tehdy se totiž konaly ve Slaném komunální volby. Strana Naše město, kterou jsem vedl  do těchto voleb, vcelku uspěla, obhájili jsme své 3 mandáty, ale pravda, doufali jsme v o něco lepší volební zisk. Posílili i naši partneři z původní "Koalice změny" a  pozdější slánské opozice, tedy Svobodní a "Sportovci". Ale na vítězství to nestačilo. Vítězem se stala slánská ODS. A po pravdě, nepřekvapilo ani tak její vítězství, to se ve Slaném opakuje pravidelně (až na jednu vyjímku z roku 2014) každé čtyři roky, jako spíše dominance s jakou ODS ve Slaném převálcovala všechny ostatní politické strany.
Karty byly tedy rozdány vcelku jasně. I když se o složení nové koalice mohlo ještě pár dní po volbách trochu spekulovat, z mého pohledu bylo zřejmé, že ODS nebude mít problém získat se svými dalšími partnery (ANO, STAN, lidovci) potřebnou koaliční většinu. Sice těsnou, ale přesto většinu. Vydal jsem se tedy někdy na začátku listopadu loňského roku navštívit staronového starostu města v jeho kanceláři na slánské radnici, abych mu pogratuloval nejen k vítězství ve volbách a k obhájení funkce starosty města, ale tak trochu i vysondoval, jaké jsou jeho představy o práci městského zastupitelstva.   A samozřejmě také sdělil představy své. A musím říci, že bylo pro mne příjemným překvapením, že debata s Martinem Hrabánkem proběhla ve velmi konstruktivní rovině. Dokázali jsme se velmi brzy shodnout na tom, co by mohlo práci v zastupitelstvu prospět (např. ustavení několika nových výborů) i na tom, v čem bychom již dále neměli pokračovat. Tedy v tom, že nechceme pokračovat dál ve slánské "Válce Růží" a přestaneme si  vzájemně házet  klacky pod nohy.  Je mi jasné, že se on jako vítěz voleb mohl postavit do pozice: "My jsme vítězové a budeme si dělat co chceme MY" a pak by patrně válka pokračovala. Velmi však oceňuji, že reálně zvážil všechny možnosti (a především možnosti a schopnosti svých koaličních partnerů) a rozhodl se v takové konfrontační politice nepokračovat a jít cestou politické dohody a spolupráce.  A tak byl ve Slaném  nastolen mír.
Je pravdou, že někteří jedinci možná chvíli remcali, zda takovýto politický smír je to, co právě oni chtějí. Pár z nich (o jednom vím určitě, ten to prohlašuje každou chvíli) si možná myslí, že každá dohoda s politickým soupeřem je znakem slabosti, ale já jsem přesvědčen, že současná situace jak ve slánském zastupitelstvu, tak i na slánské radnici je nejlepším možným řešením, které nám daly výsledky loňských komunálních voleb. Je ustavena jasná koalice, které však není tak početně silná, aby si mohla dovolit přehlížet či ignorovat  názory těch členů zastupitelstva, kteří se zvykově označují jako zastupitelé opoziční.  Začaly pracovat výbory, které dříve (až na ty povinné - finanční a kontrolní) ve Slaném prakticky neexistovaly. Ať již výbor investiční či výbor pro parkovací  dům mají hodně úkolů. A na rozdíl od předchozích let, kdy byla práce těchto výborů většinou ryze formální, nyní všechny naše  výbory opravdu PRACUJÍ.   A jako další veliké plus vidím i to, že se do práce těchto výborů podařilo zapojit i řadu dalších občanů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ale mají, díky těmto výborům, možnost lépe se seznámit s problematikou řízení a správy města.
Daří se i nastartovat nově založené nebo nedávno restrukturované firmy - SLAVOS a Technické služby. I zde se osvědčilo  to, že do řídících či kontrolních orgánů těchto firem se zapojili zastupitelé, kteří mají praktické zkušenosti z podnikatelské sféry bez ohledu na to, z jakého politického uskupení pocházejí.
Jednoznačně se zlepšila i celá práce v zastupitelstvu. Osobně mne například potěšilo, že si dokážeme sednout k jednomu stolu a rozumně se domluvit nad věcným problém třeba i s Mílou Ničem, kterýžto by ještě předloni o mně neřekl slova dobrého a s kterým se rozhodně v názorech na celostátní či celosvětovou politiku zásadně neshodujeme. A nyní, k mému údivu a přiznejme i potěšení, to nad věcnými problémy města vcelku jde. 
Proč o tom všem píšu? Je před námi pořád ještě hodně práce. Možná jsme zatím jen vytyčili hlavní obrysy, ale to podstatné je pořád ještě před námi. Pozitivní atmosféru v zastupitelstvu města musíme proměnit v pozitivní práci pro město a jeho občany. A v tom vidím náš hlavní úkol do nového roku. Jsem rád, že jsme dokázali nalézt shodu na hlavních bodech dalšího rozvoje našeho města. Musíme toho totiž ještě hodně udělat a zařídit.
Chceme, aby naše slánská nemocnice dál bez problémů fungovala. Věřím, že si totéž přejí všichni slaňáci a nejen oni. A vězte, že je to čím dál těžší (= rozuměj dražší).
Chceme, aby peníze za vodu, které od našich občanů vybereme,  zůstávaly doma a nekončily někde v cizích krajích.
Chceme postavit novou sportovní halu a věříme, že v ní najdou své nové zázemí stovky slánských sportovců všeho věku.
Chceme znovu otevřít park v Benaru. Už se těším, že se stane místem, které budou rády navštěvovat maminky s jejich ratolestmi a nejen ony.
Chceme zachovat slánskou plovárnu, přesto, že to bude hodně náročný úkol. O peníze jde vždy až na prvním místě.
Chceme opravit a rekonstruovat několik bytů v objektu Spořitelny.  A doufám, že do roka a do dne v nich najde nové bydlení dalších pár slánských rodin. 
Chceme  umožnit výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje - Sever.  Čeká nás zde velká cca stomilionová investice, ale je to jedna z mála možností jak můžeme podpořit zájemce o vlastní bydlení ve Slaném.
Chceme znovu oživit Okresní dům a věřím tomu, že se během několika let může stát  novým reprezentativním i komunitním centrem našeho města.
Čeká nás oprava ubytovny "Mexiko". I když to pro naše město bude vždy "ztrátová investice", nechceme nikoho nechat v 21. století spát na ulici.
Budeme se muset pustit do zásadní opravy aquaparku. Po více než dvaceti letech provozu to je již opravdu nutné. A hned jak to dokončíme, už na nás čeká další potřebná rekonstrukce - tentokrát zimního stadionu.
V krátké době musíme také zásadně zrekonstruovat školní jídelnu u Obchodní akademie.  A to nebude ani jednoduché, ani levné.
Na dokončení rekonstrukce čeká již téměř dvacet let i objekt bývalého hotelu GRAND. Hotel z něj asi již nikdy nebude, ale hudební škola by v kombinaci se stávajícím Kulturním a společenským centrem by mohla být dobrou kombinaci.
A také budeme muset vymyslet, co s parkovacím domem. A jak vůbec řešit parkování v centru města. Přiznejme si, že tady si zatím rady moc nevíme. Ale na něco určitě přijdeme.
Na správný čas čeká jak dostavba zázemí na lehkoatletickém stadionu, tak i vodovod pro obyvatele Lotouše, ale také spousta dalších akcí a investic.
Zkrátka, je toho hodně, co je potřeba  v našem městě v příštích letech udělat. Na něco je potřeba čas, na většinu peníze, resp. přesněji hodně peněz. A úplně na všechno je potřeba téměř nekonečná míra úsilí, práce, entuziasmu a schopností. A já chci věřit, že tohle vše  ve Slaném máme.
Možná, že si řeknete, že ten výčet akcí je spíš takovým ohlédnutím do budoucnosti. Ale není to tak. Na řadě věcí se již po celý letošní rok intenzivně pracovalo a i dále pracovat bude. Však se o tom slaňáci v krátké době budou moci sami přesvědčit.
Takže, co si přát do nového roku? Snad nejlépe to lze vyjádřit slovy jedné známé písně: "Ať mír dál zůstává s touto krajinou, Zloba, závist zlá, ty ať pominou ..."

Ladislav Peška, zastupitel města (Naše město / KSČM)
24.12.2019

P.S. A ještě bych rád poděkoval panu Vychodilovi za jeho krásnou fotografii slánského náměstí. Snad se na mne nebude zlobit, že jsem ji použil u tohoto článku bez jeho vědomí.