SLÁNSKÉ NOVINY

Ohlédnutí za roky 2020 - 2021

2022-06-10 16:27:04, - redakce

Podívejme se v krátké rekapitulaci, co se odehrálo v našem městě v letech 2020 - 2021.

březen 2020 

I do Slaného dorazila covidová pandemie. Život ve městě se zastavil. Nejdůležitější úkoly řídí starosta města. Pomáhá mu v tom jen několik zastupitelů a úředníků. Skupina tvořená starostou Hrabánkem, radním Kozelkou a zastupitelem Peškou se snaží ve Slaném zajistit testovací centrum. Bohužel, jejich snaha naráží na neochotu zdravotnického personálu, lékařů i institucí na tomto projektu participovat. K zřízení testovacího centra ve slánské nemocnici tak dochází až o několik měsíců později. Pozitivním výsledkem této snahy je však alespoň to, že dr. Peška zajistil pro potřeby města i slánské nemocnice tehdy zcela nedostatkové respirátory FFP3, ochranné oděvy a další potřebný materiál pro boj s touto pandemií. Při řešení kritické situace se získáním ochranným pomůcek výrazně pomohl městu ředitel firmy Trio a slánský občan Zbyněk Perníček. 

 duben 2020 

Na finance města dopadají první důsledky covidové pandemie a tak starosta města, M. Hrabánek a zastupitel L.Peška připravují plán úsporných opatření, které zasáhnou do již schváleného rozpočtu města na rok 2021. Celkově musí město zkrátit své výdaje o 40 miliónů korun, tedy cca o 10% původně plánované sumy. Dubnové zastupitelstvo tento plán schvaluje a i to umožňuje udržet finance města v relativně dobré kondici. http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zastupitelstvo-a-pandemie srpen 2020 I přes covidová omezení pokračuje rekonstrukce parku v Benaru. Bohužel, velmi záhy se ukazuje, že projekt, který městu předal i s parkem původní turecký vlastník firma FaS, řadu věcí neřeší nebo je projektant značně podcenil. Největší problém způsobuje spodní voda v celém areálu a tak se původní projekt musí přepracovat. To způsobuje jak zpoždění staveních prací, tak i výrazné prodražení celého projektu.  

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/voda-komplikuje-rekonstrukci-parku-v-benaru


září 2020 

Zastupitelé odmítli schválit dotace na opravu domů, neboť se prokázalo, že úřednická komise v hodnocení podaných žádostí některé žadatele neoprávněně zvýhodňovala, jiné naopak bezdůvodně sankcionalizovala. 

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/vzpoura-uredniku 


říjen 2020 

Město Slaný zásadně mění pravidla pro přidělování městských bytů Dosavadní praxe, kde byl byt přidělován dle výsledků losování z přihlášených zájemců se mění na otevřený aukční systém, do kterého se může zapojit každý občan města. Aukční portál, který v krátké době dokázal navýšit příjmy města o několik milionů korun ročně, zajistil pro město Slaný zastupitel dr. Peška.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-si-poridit-byt-ve-slanem 


listopad 2020 

Z funkce jednatelky Technických služeb odstupuje paní Brejchová. Dá se říci, že její odstoupení jen těsně předešlo jejímu odvolání, ke kterému by z důvodů řady pochybení patrně přikročila rada města. Do funkce jednatele je následně jmenován radní města a člen místní ODS, pan Konečný. Nejprve jen provizorně na dobu několika měsíců, později pak již definitivně. A to i přesto, že ve výběrovém řízení mohla rada města vybírat z více než 15 uchazečů. Očekávalo se, že po svém jmenování do funkce jednatele radní Konečný rezignuje na funkci v radě města, protože se společným výkonem obou těchto funkcí dostává do zjevného střetu zájmu. Konečný si však obě funkce ponechal. 

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/technicke-sluzby-v-problemech 


leden 2021 

Z iniciativy zastupitelů Našeho města (Peška, Šmehlík) došlo k rekonstrukci dlouho neobsazených nadrozměrných bytů v budově České spořitelny. Tyto prvorepublikové byty byly více než 10 let neobsazeny především pro poměrně vysoký nájem i nepříliš dobrý technický stav. Na tuto skutečnost upozornil ing. Šmehlík již v roce 2019 a tak následně dr. Peška navrhl rozdělení bytů na několik menších bytových jednotek. Rekonstrukci, kterou následně řídila vedoucí odboru správy majetku, ing. Hádková, se podařilo úspěšně dokončit v lednu 2021. Celkem tak vzniklo 7 nových bytů. 

 únor 2021 

V městském centru Grand bylo otevřeno velkokapacitní očkovací centrum. Občanům Slaného i blízkého okolí se tak výrazně zlepšil dostupnost očkování proti covidu 19. Únor 2021 Velmi negativně byl sportovní veřejností ve Slaném přijat fakt, že předseda sportovní komise, ing. Žák, si v době kdy byla veškerá sportovní činnost v důsledku koronavirové pandemie po většinu předchozího roku prakticky paralyzována, vykázal více než čtyřnásobek nákladů na zajištění činnosti jím vedeného horolezeckého oddílu Pohodička. Zastupitelstvo města odmítlo takto vysokou dotaci tomuto oddílu přidělit. Někteří zastupitelé pokládali žádost, kterou předložil ing. Žák za pokus o zneužití dotačních pravidel pro sportovní oddíly a organizace ve Slaném. I přesto však rada města ponechala ing. Žáka ve funkci předsedy sportovní komise. 

 http://www.slanske-noviny.cz/clanek/penize-pro-sport-nebo-sport-pro-penize 


červen 2021 

Zastupitelstvo města se mj. zabývalo případem spolku Wotrubia, který řídí zastupitel Bartoníček. V loňském roce, ještě před vypuknutím koronavirové pandemie, byly jako obvykle městem Slaný přiděleny dotace na činnost sportovních a zájmových organizací. A také byly městem Slaný těmto organizacím na začátku roku vyplaceny. Následně pak v červnu loňského roku došlo v důsledku koronavirového lockdownu ke škrtům v rozpočtu města ve výši cca 40 milionů korun, což postihlo i oblast sportu a zájmové činnosti. Město Slaný požádalo zadotované organizace o vrácení cca 10% přidělené částky i z toho důvodu, že po řadu měsíců byla jejich činnost díky nouzovému stavu omezena. Všechny tyto organizace žádosti města vyhověly a příslušnou částku zaslaly městu zpět. Až na jedinou - spolek Wotrubia. Ten tento požadavek města odmítl. 

prosinec 2021 

Technické služby nevyužily možnost zajistit svoz komunálního odpadu od ledna 2022 vlastními silami. I nadále tak budou využívat služeb firmy AVE. Vedle běžných nákladů tak musí město Slaný resp. jeho Technické služby platit roční poplatek za pronájem techniky a personálu ve výši 3,7 milionu korun ročně.