SLÁNSKÉ NOVINY

Připravuje se rekonstrukce bytů v objektu Spořitelny

2019-07-27 11:08:10, - redakce

Téměř deset let je  několik bytů v objektu, který z velké části využívá České spořitelna, prázdných. Příčin je hned několik - jak jejich dnes již nepříliš dobrý technický stav, tak především jejich podlahová plocha, která se pohybuje kolem 120 - 130 m2.

Výše nájemného tak, ve srovnání se stavem bytů, spolehlivě odradila všechny potencionální zájemce o pronájem za posledních několik let. Přitom se jedná o byty v atraktivní lokalitě s výhledem na hlavní slánskou tepnu - Husovu ulici.
Situací kolem těchto bytů se tak již dvakrát zabýval investiční výbor zastupitelstva města. A jeho závěry byly jednoznačné: Byty v objektu na ulici Edvarda Beneše je třeba co nejrychleji rekonstruovat tak, aby bylo možné je opět nabídnout slánským občanům k pronájmu.
Odbor správy majetku tak ve velmi krátké době připravil studie několika možných řešení a následně pak členové investičního výboru doporučili k realizaci variantu, která by z každého  ze dvou velkých bytů (v 1. a v 2. patře budovy)  vytvořila 3 menší byty. Celkem by tedy v tomto objektu mělo vzniknout 6 nových bytových jednotek.  Odbor správy majetku ještě připravuje vhodné technické řešení rekonstrukce bytu ve 3. patře objektu.

Předpokládám, že na nejbližší jednání zastupitelstva města bude předložen návrh na vyčlenění  finančních prostředků na zpracování projektu na tuto rekonstrukci a do rozpočtu města na rok 2020 by pak již byly zařazeny finance na vlastní rekonstrukci těchto bytů. Odhad celkových nákladů se pohybuje kolem 5-6 milionů korun, což jsou jistě nemalé peníze. Ale nesporný pozitivní přínos celé této akce bychom měli vidět především v tom, že 7 slánským rodinám budeme moci již koncem příštího roku nabídnout opravdu krásné bydlení v samém centru našeho města.

L.Peška
Předseda investičního výboru