SLÁNSKÉ NOVINY

Rekonstrukce Vítězné ulice se zpožďuje

2020-07-20 16:36:41, - redakce

Tento článek je jen malým příspěvkem k mozaice poznání, proč ne vždy jde všechno tak, jak bychom si přáli.

Parkování v okolí 8. MŠ "U Divadla" je velmi komplikované. Zejména v ranních hodinách mají rodiče, které přivážejí své ratolesti do této MŠ autem, problém kde zaparkovat na pouhých 10 - 15 minut potřebných na odvedení dětí do školky. Zmiňovat další obecný problém s parkováním v centru města pro všechny zde bydlící či pracující občany by bylo jen nošením dříví do lesa. 

A tak se problémem parkování v této části města již v loňském roce zabýval investiční výbor zastupitelstva a vcelku jednoznačně doporučil zařadit úpravu parkování v této části Vítězné ulice mezi potřebné rekonstrukce v roce 2020. A tak se i stalo a v návrhu rozpočtu na rok 2020 bylo na tuto akci vyčleněno cca 4 miliony korun. Byla připravena projektová dokumentace a Odbor správy majetku městského úřadu vypsal výběrové řízení na dodavatele potřebných stavebních prací. Předpokládalo se, že do poloviny letošního roku bude vše připraveno tak, aby zahájení stavební činnosti a s tím spojené i dopravní omezení v této části Vítězné ulice padlo především do prázdninových měsíců, tedy do doby, kdy je dopravní zatížení této části města přeci jen poněkud volnější a mateřská školka je na několik týdnů uzavřena. 

Bohužel, stavební práce v červenci nezačaly a dnes můžeme říci, že ani nezačnou. "Vidle" do celého harmonogramu této akce hodila, jak se říká, jedna slánská firma. Jak k tomu došlo? Do výběrového řízení se přihlásily celkem 3 firmy: Druhá severočeská stavební společnost s nabídkou provedení těchto prací za smluvní cenu 2.735978 Kč (bez DPH), firma Elektromontáže - Stavby Slaný, ve které působí bývalý radní Víšek s nabídkovou cenou 3.999065 Kč a firma Strabag s nabídkovou cenou 4.183349 Kč. Rada města, vcelku pochopitelně, vybrala firmu s nejnižší cenovou nabídkou, tedy firmu Druhá stavební společnost, neboť její nabídka byla o více než 1 milion korun nižší, než další dvě firmy, které se přihlásily do tohoto výběrového řízení. Dokonce jsme mohli všichni uspořit ještě dalších cca 900.000 Kč, o které byla nabídka této firmy nižší, než byl odhad nákladů stavebních prací dle projektanta této akce. Ten byl totiž v hodnotě 3.666226 Kč.  

Zdálo by se, že je vše jasné. Ale nebylo. S výsledky výběrového řízení se nechtěla smířit slánská firma Elektromontáže - Stavby Slaný a podala proti výsledkům tohoto řízení námitku. Její odůvodnění bylo z laického pohledu pro zasmání: Dle firmy Elektromontáže byla totiž nabídka Druhé stavební příliš nízká. Firma, která patří rodinným příslušníkům bývalého radního Víška se patrně nedokáže smířit s tím, že penězovod z městského rozpočtu do pokladny této rodinné firmy již nefunguje tak snadno, jako v dobách, kdy na radnici seděli pánové Zálom (ČSSD) a Bartoníček (OMS). I když se může zdát běžnému občanovi toto odůvodnění paradoxní, stačilo to na to, aby se celé výběrové řízení resp. další postup směřující k uzavření smlouvy s vítěznou firmou zastavil a celý proces výběrového řízení se musí provádět znovu.  

Dá se předpokládat, že i v novém řízení opět zvítězí firma s nejnižší cenovou nabídkou, tedy Druhá severočeské stavební, ale celá akce se tak o několik měsíců zdrží a zahájení stavby nám tak patrně padne až do podzimních měsíců letošního roku.


L.Peška, 

předseda investičního výboru zastupitelstva města