SLÁNSKÉ NOVINY

Slánská radnice má problémy

2017-09-14 16:04:17, - redakce

Řadu problémů a nedostatků v práci vedení slánské radnice ukázalo zářijové jednání městského zastupitelstva.

Nevěrohodný zápis
Již úvod jednání byl jak z jiného světa a velmi přesvědčivě  ukázal, jakými způsoby někteří zastupitelé chtějí řídit naše město. Při projednávání zápasu z červnového jednání zastupitelstva, ověřovatel zápisu, pan Jiří Hůla (Svobodní), poukázal na to, že v zápise není uveden dotaz zastupitele Pešky (Naše město / KSČM), který se v souvislosti se soudním sporem s firmou Koma ohledně platby za parkovací dům, dotázal vedení města na dosavadní náklady města za  tento soudní proces. Ověřovatel Hůla požádal, aby tento dotaz byl doplněn do zápisu z jednání zastupitelstva.  Proti tomu se ovšem postavil druhý ověřovatel zápisu, J. Matoušek (STAN). A to i přesto, že uváděný dotaz opravdu zazněl a bylo možné jej dohledat na zvukovém záznamu. Nehledě na to, že se dozajista jedná o poměrně závažnou a sledovanou kauzu.  Přesto Matoušek tento dotaz "neslyšel". A podobně jej "neslyšeli" ani další zastupitelé z radniční koalice. A tak tento zásadní dotaz, týkající se toho, jak vedení slánské radnice postupuje při  sporu s firmou KOMA,  v zápise uveden nebude.  Zjevně buranským způsobem se tak pan Matoušek a jeho kolegové z rady postavili k problému, s kterým si nevědí rady. A tak se jej alespoň snaží co nejvíce ututlat. A to i za cenu toho, že se nepohodlné věci do zápisu z jednání prostě nedostanou. Že je takovéto zkreslování skutečného průběhu jednání zastupitelstva porušení zákona o obcích pana Matouška a jeho kolegy na radnici zjevně příliš nezajímá.

Územní plán
Na jednání zastupitelstva se rovněž projednával další postup při přípravě změn v územním plánu města. Při jeho projednávání však starosta Hrabánek (ODS) narazil na tvrdý odpor opozičních zastupitelů, kterým se nelíbí to, že změny v územním plánu by měly umožnit výstavbu bioplynové stanice v lokalitě na Těhuli. A protože Hrabánek neměl k dispozici dostatek "svých" koaličních hlasů, další příprava územního plánu schválena nebyla.

Peníze pro nemocnici
Zastupitelé schválili mimořádný příspěvek ve výši 5,2 milionů korun na provoz slánské nemocnice. Bohužel, vedení slánské radnice problémy  naší nemocnice přehlíží a dlouhodobě je neřeší. Plynofikace nemocnice, která měla být, dle rozhodnutí zastupitelstva realizována v letošním roce, začne nejdříve v říjnu letošního roku a tak dříve než na jaře dokončena nebude. Slánskou nemocnici tak zimní topná sezóna bude opět stát o několik milionů korun více.  Problémem je i personální zajištění chodu nemocnice. Právě do této oblasti by měly směřovat dodatečné finance. Dr. Peška (Naše město /KSČM)  vyzval vedení města, aby bylo aktivnější při jednání se sousedními městy (Kralupy, Louny), jehož občané rovněž služeb a péče slánské nemocnice využívají, aby se podařilo zajistit více finančních zdrojů na zlepšení hospodářské situace i vybavení nemocnice. 


Investiční akce značně zaostávají
Zpráva o hospodaření města za první polovinu roku 2017 ukázala, že slánská radnice zcela fatálně selhává při přípravě a realizaci plánovaných investičních akcí.  Z plánovaných 168 milionů korun na investice v roce 2017 bylo za první polovinu roku vyčerpáno pouze 10 milionů. Tedy neuvěřitelných 6%! Město plánovalo na rok 2017 46 investičních akcí. Většina z nich však realizována nebude.  Na chaotický postup při přípravě investic upozornil ing. Šmehlík (Naše město/SPO). Kritizoval především tu skutečnost, že přesto, že vedení města není schopno včas a řádně připravit již před časem naplánované investiční akce, chaoticky se otevírají další a další. Starosta Hrabánek na toto jednání totiž předložil seznam dalších investičních akcí, které by měly být do původního plánu doplněny. O smysluplnosti a předraženosti řady z nich vyjádřili zastupitelé Hůla, Richtr, Peška a další své pochybnosti. Nové mnohdy ryze populistické  záměry starosty Hrabánka tak zastupitelé neschválili. 


Participativní rozpočet

Se značnými rozpaky byly zastupiteli schváleny výsledky hlasování o akcích občanů financovaných z tzv. participativního rozpočtu města. Řada zastupitelů (Hůla, Richtr) upozorňovala na  fakt, že proti jednomu z projektů (Hrad kocour)  byla  zjevně vedena cílená kampaň pomocí tzv. negativních hlasů se záměrem jej vyřadit  z předních příček. Jen díky tomu byl tento projekt o několik hlasů odsunut až na 3. místo za projekt Workoutové hřiště, který se zcela jistě úplnou náhodou má realizovat v areálu 3. ZŠ, jejímž ředitelem stále je současný starosta Hrabánek.   Bez těchto negativních hlasů pro "kocoura" by nemělo workoutové hřiště šanci na finance města dosáhnout. Zastupitel Šmehlík upozornil i na to, že ještě krátce před uzávěrkou hlasování bylo pořadí projektů úplně jiné.