SLÁNSKÉ NOVINY

Vychází červencové číslo Slánských novin

2018-07-18 19:09:56, - redakce

Od čtvrtka 19. července můžete na obvyklých distribučních místech nalézt další tištěné vydání Slánských novin.

Z obsahu:

Kauza koupaliště s úvodním článkem Jiřího Hůly

Ohlédnutí za činností politických stran a jejich představitelů za poslední 4 roky

Článek k připravované koncepci sportu ve Slaném od ing. Luboše Šmehlíka

Pár čísel o nákupu a prodeji pozemků bývalým místostarostou a současným uvolněným členem rady města ing. Bartoníčkem

Kdo jsou "mladé pušky" v městském zastupitelstvu ...

A pár dalších drobností.